E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Assessment of knowledge about skin care among Turkish people [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 60-63

Assessment of knowledge about skin care among Turkish people

Gonca Gökdemir, Seher Arı, Adem Köşlü
Department Of Dermatology, Şişli Etfal Research And Teaching Hospital, İstanbul

Background and Design: Skin care is essential for maintenance of healty skin. But skin care behaviors vary in different societies. There are a few studies about this subject in Turkish population. The aim of this study was to determine behaviors of skin care products use and knowledge about skin care.
MATERIAL-METHOD: A total of 870 patients were enrolled to the study between October 2006 and May 2007. The study group were composed of patients in dermatology out-patient clinic. A standart questionnaire was completed by the study group. Demographic characteristics, skin care knowledge, behaviors of skin care use were recorded to the questionnaire.
RESULTS: The study group included 870 participants between 16-65 years old (601 F, 269 M). Half of them (443 subjects) defined skin care as cleanness, 162 of them (18%) could not defined skin care. The prevalence of skin care products use was 51% (443 subjects) and the most popular use of skin care products were moisturizers (37.9%) and cleansers (35.2%). 42.5% of users of skin care product did not consult anyone, 30.1% and 25.2 % was notting accordance to his/her skin type and quality when buying product. 30.4% of them was getting skin care products from pharmacy and 25.4% from markets, 84% of participants did not reserve budget, 90% of them did not undergo professional skin care.
CONCLUSION: Our study showed that knowledge about skin care and skin care products was insufficient in our population like results of previous studies. It is seen that Turkish people need to be informed about this topic by dermatologists.

Keywords: Skin care, skin care products, Turkish people

Türk toplumunda cilt bakımı ile ilgili bilgi seviyesinin değerlendirilmesi

Gonca Gökdemir, Seher Arı, Adem Köşlü
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Deri bakımı, sağlıklı bir deri için gereklidir. Ancak deri bakım alışkanlıkları toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Bu konuyla ilgili Türk toplumunda yapılmış az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız Türk toplumunun deri bakımı konusunda bilgi seviyesini, deri bakım ürünü kullanım alışkanlıklarını belirlemekti.
GEREÇ-YÖNTEM: Ekim 2006-Mayıs 2007 tarihleri arasında hastanemiz dermatoloji polikliniğine başvuran hastalara demografik özelliklerini, deri tipi, deri bakımı konusunda bilgisini, deri bakım ürünü kullanım alışkanlıklarını sorgulayan standart bir anket formu dolduruldu.
BULGULAR: Çalışmaya 16-65 yaş arasında 870 (601 K, 269 E) kişi alındı. Çalışma grubumuzda 443 kişi (% 50) deri bakımı deyince temizlik anladığını, 162 kişi (%18) ise hiçbirşey anlamadığını belirtti. Deri bakım ürün kullanımı %51 ve en sık kullanılan deri bakım ürünleri ise nemlendirici (%37.9) ve temizleyicilerdi (%35.2). Deri bakım ürünü kullanan bireylerin %42.5’inin deri bakım ürünlerini alırken kimseye danışmadığı, bu ürünlerin en sık eczane (%30.4) ve marketlerden (%25.4) alındığı, alırken deri yapısına uygunluk (%30.1) ve kalitesine (%25.2) dikkat edildiği, katılımcıların %84’ünün deri bakımı için aylık bir bütçe ayırmadığı ve %90’nın profesyonel deri bakımı yaptırmadığı tespit edildi.
SONUÇ: Çalışmamız toplumumuzda deri bakımı ve deri bakım ürünleri konusundaki bilgi seviyesinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Bu konuyla ilgili toplumun doğru ve güvenilir bilgi alması için dermatologlara önemli görevler düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Deri Bakımı, deri bakım ürünleri, Türk toplumu

Gonca Gökdemir, Seher Arı, Adem Köşlü. Assessment of knowledge about skin care among Turkish people. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 60-63

Corresponding Author: Gonca Gökdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale