E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(3): 149-152

Akne vulgaris tedavisinde kullanılan sistemik isotretinoinin oküler yan etkileri

Esin Erkin1, Kamer Gündüz2, Özcan Kayıkçıoğlu1, Serap Öztürkcan2, Cenap Güler1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Temel etkisini yağ bezlerinin aktivitesini azaltarak gösteren isotretinoinin çoğu doza ve süreye bağımlı olan yan etkileri vardır. Bu çalışmada 0,5mg/kg/gün isotretinoin tedavisi başlanan 15 akne vulgarisli olgu 4 ay boyunca oküler yan etkiler açısından izlendi. Tedavi öncesi ve tedavinin 1. ve 4. aylarında görme keskinliği ölçümü, Schirmer 1 testi, floressein parçalanma zamanı (FPZ), rutin biyomikroskobik muayene ve göz dibi muayeneleri yapılıp subjektif yakınmalar sorgulandı. Tedavi öncesinde tüm olgular oftalmolojik açıdan doğal bulundu. Olguların biyomikroskobik muayenelerinde 1. aydan itibaren %53,3 oranda konjoktivada yüzeyel hiperemi izlendi; bu olguların tümü hafif derecede subjektif kuru göz semptomları tarif etmekteydi. Schrimer 1 testi 1. ayda tüm olgularda normalken 4. ayda %20 olguda 10 mm altında idi (p=0,025). FPZ 1. ayda olguların %13.3' ünde 4. ayda %43,3' ünde 10 sn altındaydı (p=0,0000). Olguların kornea, lens ve göz dibinde tespit edilebilen bir değişiklik olmadı. Gece körlüğü ve görme keskinliğinde azalma hiçbir olguda gelişmedi. Sonuç olarak sistemik isotretinoin tedavisi meibomian bez yapı ve fonksiyonlarını etkileyerek gözyaşı film tabakasının destabilizasyonuna, FPZ' nin kısalmasına ve hafif derecede kuru göz sendromuna yol açabilmektedir; bu tedaviyi uygulayan dermatologların göz hekimiyle kooperasyonu gerekmektedir.


Esin Erkin, Kamer Gündüz, Özcan Kayıkçıoğlu, Serap Öztürkcan, Cenap Güler. Akne vulgaris tedavisinde kullanılan sistemik isotretinoinin oküler yan etkileri. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(3): 149-152
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale