E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 107-109

Akne vulgarisin yaşam kalitesi üzerine etkileri

Pınar Yüksel Başak1, Şeniz Ergin1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Çalışmada akne vulgarisin sosyal, mesleki ve özel yaşam üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı. Yüzyetmişaltı akne vulgarisli hastanın klinik değerlendirmeleri yapılarak toplam 19 sorudan oluşan, spesifik olarak aknenin ve genel olarak deri hastalıklarının yaşam kalitesine etkilerini sorgulayan bir anket formunu doldurmaları sağlandı. Her iki test sonuçları açısından kadın ve erkekler arasında fark saptanmadı. Yaşam kalitesi indeksleriyle akne başlangıç yaşı, süresi ve şiddeti arasında ilişki bulunmadı. Hafif ve orta şiddetli aknesi olan bireylerin özellikle adolesan dönemde sık görülen bir hastalık olan akne ile yaşamayı kabullendikleri, aknenin sosyal ve psikolojik açıdan yaşam kalitesi üzerinde etkili olmadığı sonucuna varıldı.


Pınar Yüksel Başak, Şeniz Ergin. Akne vulgarisin yaşam kalitesi üzerine etkileri. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 107-109
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale