E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Childhood Vitiligo [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 117-121 | DOI: 10.4274/turkderm.45.s20

Childhood Vitiligo

Osman Köse1, İbrahim Özmen2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara
2Çorlu Asker Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Servisi Çorlu, Tekirdağ

Vitiligo is one of the commonest depigmented skin disorders in childhood. Clinical dermatologic examination and wood light can be helpful for diagnosis. But diagnosis is not easy everytime and some depigmented skin conditions such as depigmented nevus, ash leaf hipogmentation, postinflammatory depigmentation should be regard in differential diagnosis. Treating a patient of vitiligo is always a difficult task. Treatment options for progressive vitiligo are quite limited in pediatric patients. Systemic treatments commonly used for the disease have the potential of serious adverse effects in this age group.

Keywords: Vitiligo, childhood, depigmented nevus

Çocukluk Çağı Vitiligosu

Osman Köse1, İbrahim Özmen2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara
2Çorlu Asker Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Servisi Çorlu, Tekirdağ

Vitiligo çocukluk döneminde en yaygın depigmente hastalıklardan biridir. Klinik dermatolojik muayene ve Wood ışığı tanıda yardımcı olur. Fakat tanı her zaman kolay değildir ve depigmente nevüs, dişbudak ağacı hipopigmentasyonu ve postinflamatuar hipopigmentasyon ile karışabilir. Vitiligolu hastaya tedavi etmek her zaman zordur. Pediatrik hastalarda ilerleyici vitiligo tedavileri oldukça sınırlıdır. Sistemik tedaviler, bu yaş grubunda potansiyel yan etkileri ile beraber yaygın olarak kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vitiligo, çocukluk çağı, depigmente nevus

Osman Köse, İbrahim Özmen. Childhood Vitiligo. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 117-121

Corresponding Author: Osman Köse
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale