E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Contact Dermatitis in Children [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 87-89 | DOI: 10.4274/turkderm.45.s15

Contact Dermatitis in Children

Esra Adışen, Meltem Önder
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Contact dermatitis are among important skin diseases in the childhood period. The prevalance of allergic contact dermatitis is known to increase with age. Recent reports suggest that the rates of sensitization in children may be higher than was previously thought. The most common contact allergens in children are nickel, para-phenylenediamine diamine, neomycine sulphate, thimerosal. Contact dermatitis and identifying the suspected allergen in children is important as sensitization occurring during childhood may cause a susceptibility to the contact dermatitis later in their life.

Keywords: Children, allergic contact dermatitis, contact allergens

Çocuklarda Kontakt Dermatitler

Esra Adışen, Meltem Önder
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Kontakt dermatitler çocuklarda da önemli deri sorunları arasındadır. Alerjik kontakt dermatitin sıklığının yaşla arttığı bilinmektedir. Yeni yayınlar çocuklarda duyarlanma oranlarının düşünülenden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Çocuklarda en sık belirlenen alerjenler arasında nikel, parafenilen diamin, neomisin sülfat, thimerosal yer almaktadır. Çocukluk döneminde oluşan duyarlanma hayatın daha ileriki dönemlerinde kontakt dermatite yatkınlığa neden olabileceğinden, çocuklarda kontakt dermatit ve şüpheli alerjenin tespit edilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, alerjik kontakt dermatit, kontakt alerjenler

Esra Adışen, Meltem Önder. Contact Dermatitis in Children. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 87-89

Corresponding Author: Esra Adışen
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale