E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Volume : 55 Issue : 3 Year : 2021
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 150-152 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381

Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu

Gözde Emel Gökçek, Emine Çölgeçen
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Herpes zoster, dorsal kök gangliyonlarında saklı kalan varicella-zoster virüsünün (VZV) reaktivasyonu sonucu oluşan, dermatomal tutulum gösteren, eritemli zeminde, ağrılı vezikülopapüllerle karakterize bir hastalıktır. İleri yaştaki ve immünosüprese kişilerde daha sık karşılaşılmakla birlikte her yaşta görülebilir. İnfantil dönemde ise çok nadirdir ve sağlıklı infantlarda genellikle virüse intrauterin maruziyet sonrası herpes zoster kliniği gelişir. Bu yazıda, postnatal VZV maruziyeti sonrası, nadir bir tutulum şekli olan ekstremite yerleşimli herpes zoster tablosu olan 12 aylık bir kız çocuğu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, infant, suçiçeği

Herpes zoster case with extremity involvement after chickenpox infection in a healthy infant

Gözde Emel Gökçek, Emine Çölgeçen
Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Department of Dematology, Yozgat, Turkey

Herpes zoster is a dermatomal condition characterized by painful vesiculopapules on an erythematous background, resulting from the reactivation of varicella-zoster virus (VZV) hidden in the dorsal root ganglia. Although it is more common in older and immunosuppressed people, it can be seen at any age. It very rarely occurs in the infantile period, and in healthy infants, herpes zoster usually develops after intrauterine exposure to the virus. Herein, we present the case of a 12-month-old girl who developed a rare form of herpes zoster on the extremities after postnatal VZV exposure.

Keywords: Herpes zoster, infant, chickenpox

Gözde Emel Gökçek, Emine Çölgeçen. Herpes zoster case with extremity involvement after chickenpox infection in a healthy infant. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 150-152

Sorumlu Yazar: Gözde Emel Gökçek, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale