The efficiency of plasmapheresis in a case with pempigoid gestationis resistant to systemic corticotherapy [TURKDERM]
TURKDERM. 2002; 36(1): 44-47

The efficiency of plasmapheresis in a case with pempigoid gestationis resistant to systemic corticotherapy

Seydo Homan1, Soner Uzun1, Nil Banu Kılıç2, Ayşe Akman1, Hamdi R. Memişoğlu1, Y. Gül Denli1

Pemphigoid gestationis (PG) is a pregnancy dermatosis which has clinical and histopathological characteristics of bullous pemphigoid. The lesions which occur during PG have a tendency to make annular, vesiculobullous groups on erythematous-urticarial bases. Although 40-60 mg/day prednisolone treatment is mostly enough to supress the new blister formation, in severe cases
immunosupressive drugs, dapsone and plasmapheresis are needed. In this report, the efficiency of plasmapharesis is evaluated in a case with postpartum PG who had severe clinical manifestations and did not respond to high dose systemic corticosteroid treatment. We stressed that plasmapheresis could be a safe and effective method as alternatively in the treatment of severe PG.

Keywords: Pemphigoid gestationis, herpes gestationis, plasmapheresis


Sistemik steroide yanıt vermeyen bir pemfigoid gestasyones olgusunda plazmafeerezin etkinliği

Seydo Homan1, Soner Uzun1, Nil Banu Kılıç2, Ayşe Akman1, Hamdi R. Memişoğlu1, Y. Gül Denli1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Sorumlusu

Pemfigoid gestasyones (PG) büllöz pemfigoidin klinik ve histopatolojik özelliklerini gösteren bir gebelik dermatozudur. Eritemli-ürtikeryal zeminde grup oluşturmaya eğilimli, anüler ve sirsine dizilim gösteren vezikülobüllöz ve target benzeri lezyonlar ile karakterizedir. Tedavisinde prednizolon 40-60 mg/gün genellikle yeterli olduğu halde şiddetli olgularda immünosüpresifler, dapson ve plazmaferez de kullanılabilmektedir. Bu raporda şiddetli klinik seyir gösteren ve sistemik kortikosteroide yanıt vermeyen, postpartum gelişmiş şiddetli bir PG olgusunda plazmaferezin etkinliği değerlendirilmiş, bu yöntemin güvenilir ve etkili bir seçenek olabileceği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pemfigoid gestasyones, herpes gestasyones, plazmaferez


Seydo Homan, Soner Uzun, Nil Banu Kılıç, Ayşe Akman, Hamdi R. Memişoğlu, Y. Gül Denli. The efficiency of plasmapheresis in a case with pempigoid gestationis resistant to systemic corticotherapy. TURKDERM. 2002; 36(1): 44-47


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar