E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Volume : 53 Issue : 4 Year : 2019


Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Journal Türkderm Dergisi TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - TURKDERM: 53 (4)
Cilt: 53  Sayı: 4 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

ARAŞTIRMALAR
2.
Topikal lipozomal resveratrolün insizyonal ve eksizyonal yara iyileşme sürecine etkileri
The effects of topical liposomal resveratrol on incisional and excisional wound healing process
Mehmet Yalçın Günal, Şule Ayla, Nejda Bedri, Mustafa Çağlar Beker, Ahmet Burak Çağlayan, İsmail Aslan, Ekrem Musa Özdemir, Erdem Yeşilada, Ülkan Kılıç
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.82612  Sayfalar 128 - 134

3.
Semptomatik dermografizmli hastalardaki tedavi yanıtlarının önerilen ölçeklerle değerlendirilmesi
Evaluation of the treatment responses with the recommended tools in patients with symptomatic dermographism
Pelin Kuteyla Can, Emek Kocatürk
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.07348  Sayfalar 135 - 139

4.
Üçüncü basamak bir hastanedeki mikozis fungoides, mikozis fungoides varyantları, alt tipleri ve atipik formlarının klinikopatolojik değerlendirilmesi
The evaluation of variants, subtypes and atypical forms of mycosis fungoides in a tertiary hospital
Hilal Kaya Erdoğan, Esra Ağaoğlu, Ersoy Acer, Deniz Arık, Zeynep Nurhan Saraçoğlu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.34538  Sayfalar 140 - 144

5.
Kronik spontan ürtiker tedavisinde omalizumab: Gerçek yaşam verisi
Omalizumab in chronic spontaneous urticaria treatment: real life experiences
Burhan Engin, Uğur Çelik, Aslıhan Özge Birben, Özge Aşkın, Zekayi Kutlubay, Server Serdaroğlu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.90001  Sayfalar 145 - 149

OLGU SUNUMLARI
6.
Terra-firma forme dermatoz: Üç olgu bildirimi
Terra-firma forme dermatosis: Report of three cases
Tasleem Arif
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.14237  Sayfalar 150 - 153

7.
Sekonder sifiliz ile ilişkili eritroderma: Olağandışı bir sunum ve büyük taklitçinin yeniden canlanması ile ilgili bir rapor
Erythroderma associated with secondary syphilis: A case report of unusual presentation and resurgence of the great imitator
Raul Gerardo Mendez, Adriana Guadalupe Reyes Torres, Manuel Soria Orozco, Marisol Ramirez Padilla
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.2612  Sayfalar 154 - 156

8.
İleri yaşta Riga-Fede benzeri ülserler: Bir olgu sunumu
Riga-Fede disease like ulcers in old age: A case report
Ayşe Tülin Mansur, Kağan Deniz, Kerem Özdemir
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.97355  Sayfalar 157 - 160

9.
Diffüz büyük B hücreli lenfoma, bacak tipi: Bir olgu sunumu
Diffuse large B-cell lymphoma, leg type: A case report
Begüm Ünlü, Ayça Cordan Yazıcı, Güliz İkizoğlu, Yasemin Yuyucu Karabulut, Anıl Tombak
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.05873  Sayfalar 161 - 164

EDITÖRE MEKTUP
10.
Sekonder sifilizin alfabesini okuyabiliyor musunuz?
Can you read the alphabet of secondary syphilis?
Çağrı Turan, Emine Yalçın Edguer, Güler Vahaboğlu, Hatice Meral Ekşioğlu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.80775  Sayfalar 165 - 166
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

GIRIŞIMSEL DERMATOLOJIDE PÜF NOKTALARI
11.
Dermatolojik cerrahide yüzün kozmetik ünitelerini dikkate almak yüz güldürür
Paying attention to facial cosmetic units in dermatologic surgery pays back
Leyla Huseynova, Gonca Elçin
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.51437  Sayfalar 167 - 169
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
12.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

13.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

14.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar E3 - E4
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale