E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Volume : 54 Issue : 3 Year : 2020


Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Journal Türkderm Dergisi TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - TURKDERM: 54 (3)
Cilt: 54  Sayı: 3 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XI

ARAŞTIRMALAR
2.
Sistemik izotretinoin ile tedavi edilen kadın hastalarda over rezervinin ve menstrüel düzensizliklerin değerlendirilmesi
The evaluation of ovarian reserve and menstrual irregularities in female patients treated with systemic isotretinoin
Pelin Can, Emek Kocatürk, Veli Mihmanlı, Veysel Sucu, Ece Nur Degirmentepe, Utkan Kızıltaç
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.37974  Sayfalar 79 - 84

3.
Akne vulgaris nedeniyle isotretinoin kullanan hastalarda ilaç yan etkilerinin yaş, cinsiyet ve ilaç dozu ile ilişkisi
The correlation of age, gender and drug dose with side effects of isotretinoin in patients with acne vulgaris
Dursun Türkmen
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.58815  Sayfalar 85 - 89

4.
Sağlıklı derinin nem, sebum ve pH değişikliklerinin menstrüel siklus ile ilişkisi
Relationship of cutaneous moisture, sebum and pH changes of healthy skin with menstrual cycle
Nilgün Küçükaydoğan, Ekin Şavk, Meltem Uslu, Neslihan Sendur, Göksun Karaman, Serkan Demirkan
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.35683  Sayfalar 90 - 95

5.
Suriyeli Sığınmacıların Dermatolojik Hastalıklarının Analizi
Analysis of dermatological diseases of Syrian asylum seeker
Fidan Bener
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.76390  Sayfalar 96 - 102

6.
Psoriasisli tırnakta onikomikoz sıklığının periodik asit-Schiff boyama ile histopatolojik olarak araştırılması
Histopathological investigation of onychomycosis frequency in psoriatic nails using periodic acid-Schiff staining
Mavişe Yüksel, Ali Balevi, Mustafa Özdemir, İlknur Türkmen, Alkım Ünal Çakıter, Esra Saraç, Mehmet Ünal, Elif Çalış
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.23090  Sayfalar 103 - 107

OLGU SUNUMLARI
7.
Pakidermoperiostozis frontal deri katlantılarının tedavisinde basit deri eksizyonu ve periost sütürü kullanılması
The use of simple skin excision and periosteal suture in the treatment of pachydermoperiostosis frontal skin thickening
Sevgi Kurt Yazar, Merdan Serin, Selami Serhat Sirvan, Memet Yazar, Fatih Irmak
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.90757  Sayfalar 108 - 110

8.
Erişkin Still hastalığı: Atipik deri ve histopatolojik bulguları ile alışılmadık bir olgu
Adult Still's disease: An unusual case with atypical skin and histopathological findings
Ayşe Tunçer Vural, Deren Özcan, Merih Tepeoğlu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.87522  Sayfalar 111 - 113

9.
Periorbital lupus eritematozus profundus: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Periorbital lupus erythematosus profundus: A case report and review of the literature
Didem Mullaaziz, Serap Maden, Orgun Deren, Hanife Özkayalar
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.32068  Sayfalar 114 - 118

TÜM DERMATOLOGLAR IÇIN DERMOSKOPI
10.
Aynı hastada iki farklı vulvar pigmentli lezyon: Bazal hücreli karsinom ve melanom ve transit metastazları taklit eden mukozal melanoz
Two different vulvar pigmented lesions in the same patient: Basal cell carcinoma and mucosal melanosis mimicking melanoma and in-transit metastases
Bengü Nisa Akay, Hatice Gamze Demirdağ, Aylin Okçu Heper
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.28459  Sayfalar 119 - 121
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TANINIZ NEDIR?
11.
Tanınız Nedir?
What is your diagnosis?
Ezgi Özkur, İlknur Kıvanç Altunay, Tuğba Falay Gür
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.76736  Sayfalar 122 - 123
Makale Özeti | Tam Metin PDF

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale