E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Volume : 54 Issue : 1 Year : 2020


Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Journal Türkderm Dergisi TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - TURKDERM: 54 (1)
Cilt: 54  Sayı: 1 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

ARAŞTIRMALAR
2.
Akne vulgarisli hastaların isotretinoin tedavisi sırasında dikkat ölçümlerinin değerlendirilmesi
Assesment of acne vulgaris patients’ attention tests during the isotretinoin treatment
Ebru Karagün
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.92332  Sayfalar 1 - 4

3.
İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin mesleki deri hastalıkları açısından işveren tutumu ve işçi sağlığı üzerindeki etkinliği
The effectiveness of İstanbul Occupational Diseases Hospital on employer attitude and worker’s health in terms of occupational skin diseases
Semih Güder
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.04453  Sayfalar 5 - 8

4.
Orta ve ileri yaş Türk insanında güneşten korunmaya yönelik danışmanlığın güneşten korunma davranışları ve deri kanserinin erken tanısına etkisi var mıdır?
Does counseling have an effect on sun protection behaviors and early detection of skin cancer in middle-aged and older Turkish people?
Atiye Oğrum, Osman Demir
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.25593  Sayfalar 9 - 14

5.
Psoriazis hastaları ve kontrol gruplarında plazma katepsin-L ve granulizin düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of the plasma levels of cathepsin-L and granulysin between patients with psoriasis and healthy controls
Havva Hilal Ayvaz, Müzeyyen Gönül, Sevim Baysak, Şeyda Özdemir, Alpaslan Öztürk
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.09481  Sayfalar 15 - 18

OLGU SUNUMLARI
6.
Tüberoskleroz yüz anjiyofibromlarının erbium-itriyum alüminyum garnet lazer ve topikal sirolimus %0,25 ile tedavisi
Treatment of tuberous sclerosis facial angiofibromas with erbiumyttrium aluminium garnet laser and topical sirolimus 0.25%
Ayşenur Botsalı, Ercan Çalışkan, Kadir Küçük, İrfan Gahramanov, Cansel Köse Özkan
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.13845  Sayfalar 19 - 21

7.
Diyabet ve skabiese eşlik eden bir reaktif perforan kollagenozis olgusu
A case of reactive perforating collagenosis accompanied by scabies and diabetes
Gizem Yağcıoğlu, Ekin Şavk, Meltem Uslu, Neslihan Şendur, Canten Tataroğlu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.14892  Sayfalar 22 - 24

8.
Diabetes mellituslu bir olguda edinsel perforan dermatozun dev varyantı
Giant variant of acquired perforating dermatosis in a patient with diabetes mellitus
Sinan Özçelik, Yusuf Doğan, Arzu Kılıç, Banu Lebe
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.22567  Sayfalar 25 - 28

9.
Liken planus pigmentozusa eşlik eden ankilozan spondilit ve diabetes mellitusu olan iki hasta
Two cases with lichen planus pigmentosus inversus accompanying ankylosing spondylitis and diabetes mellitus
Yeşim Akpınar Kara
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.80270  Sayfalar 29 - 31

EDITÖRE MEKTUP
10.
Oral lökoplaki: Topikal imiquimod %5’in başarısızlığı
Oral leukoplakia: Failure of topical imiquimod 5%
Özlem Özbağçıvan, Turna İlknur, Sevgi Akarsu, Banu Lebe, Emel Fetil
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.00187  Sayfalar 32 - 33
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Yüzde yerleşen lineer Moulin atrofoderması: Atipik lokalizasyon
Linear Atrophoderma of Moulin on face: An unusual location
Ezgi Özkur, İlknur Kıvanç Altunay, Uğur Çelik, Damla Demir, Deniz Tuncel
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.04828  Sayfalar 34 - 35
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Bir dermatomiyozit hastasında ihmal edilmiş bir hastalık: Kutan leşmanyazis
A neglected disease in a patient with dermatomyositis: Cutaneous leishmaniasis
Özlem Özbağçıvan, Sevgi Akarsu, Şebnem Aktan, Banu Lebe, Emel Fetil
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.79477  Sayfalar 36 - 37
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TÜM DERMATOLOGLAR IÇIN DERMOSKOPI
13.
Dermoskopide mavi beyaz tül: Yalnızca melanomda değil, başka nerede?
Blue-white veil pattern in dermoscopy: Not just in melanoma but what else?
Meltem Uslu, Ekin Şavk, Gizem Yağcıoğlu, Canten Tataroğlu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.89248  Sayfalar 38 - 40
Makale Özeti | Tam Metin PDF

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale