TURKDERM: 52 (4)
Cilt: 52  Sayı: 4 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Kronik ürtikerde omalizumab: Kapsamlı bir derleme
Omalizumab in chronic urticaria: A comprehensive review
Emek Kocatürk Göncü, Kübra Kızıltaç, Tabi Leslie
doi: 10.4274/turkderm.26987  Sayfalar 112 - 119

ARAŞTIRMALAR
2.
Psoriazis vulgarisli hastalarda tiyol/disülfit homeostazının rolü: Yeni bir enflamatuvar belirteç olabilir mi?
The role of thiol/disulfide homeostasis in psoriasis: Can it be a new marker for inflammation?
Pelin Üstüner, Ali Balevi, Mustafa Özdemir, Oktay Olmuşçelik, Gözde Ülfer, Türkan Yiğitbaşı
doi: 10.4274/turkderm.62558  Sayfalar 120 - 125

3.
Enflamatuvar deri hastalıklarında gebelik sonuçları
Pregnancy outcomes in inflammatory skin diseases
Duru Tabanlıoğlu Onan, Ahu Yorulmaz, Asiye Uğraş Dikmen, Kadriye Yakut, İsmail Güler, Cemal Reşat Atalay, Refika Ferda Artüz, Başak Yalçın
doi: 10.4274/turkderm.59260  Sayfalar 126 - 130

4.
Kaposi sarkomu tanısı alan hastaların klinik seyir, histopatolojik ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of clinical course, histopathological and treatment characteristics of patients with Kaposi's sarcoma
Asude Kara Polat, Müge Göre Karaali, Ayşe Esra Koku Aksu, Cem Leblebici, Mehmet Salih Gürel
doi: 10.4274/turkderm.89982  Sayfalar 131 - 136

5.
Mikozis fungoides ile Th-1, Th-2 sitokinleri ve transforming growth factor-beta 1 gen polimorfizmleri arasında herhangi bir ilişki var mıdır?
Is there any association between mycosis fungoides and Th-1, Th-2 cytokines and transforming growth factor-beta 1 gene polymorphisms?
Serkan Yazıcı, Kenan Aydoğan, Hayriye Sarıcaoğlu, Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı
doi: 10.4274/turkderm.30643  Sayfalar 137 - 141

OLGU SUNUMLARI
6.
Papüler müsinozis: İki olgu sunumu
Papular mucinosis: A report of two cases
Selami Aykut Temiz, Arzu Ataseven, İlkay Özer, Recep Dursun, Sıddıka Fındık
doi: 10.4274/turkderm.57689  Sayfalar 142 - 145

EDITÖRE MEKTUP
7.
Siz hiç akne vulgarisi olan patolog gördünüz mü?
Have you ever seen a pathologist with acne vulgaris?
Çağrı Turan, Niymet Pelin Çavdar, Hatice Meral Ekşioğlu
doi: 10.4274/turkderm.33407  Sayfalar 146 - 147
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

GIRIŞIMSEL DERMATOLOJIDE PÜF NOKTALARI
8.
Ksantelazma için basit bir tedavi tekniği: Makasla eksizyon
A simple xanthelasma palpebrarum treatment: Scissor excision
Tamer İrfan Kaya, Ulaş Güvenç
doi: 10.4274/turkderm.46762  Sayfalar 148 - 149
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
9.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

10.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

11.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin