TURKDERM: 53 (1)
Cilt: 53  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMALAR
1.
Androgenetik alopesisi olan kadınlarda prostat spesifik antijen düzeyleri
Serum prostate spesific antigen levels in women with androgenetic alopecia
Gözde Kurtoğlu, Selma Emre, Ahmet Metin, Merve Ergin, Ozcan Erel, Akın Aktaş
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2018.25492  Sayfalar 1 - 6

2.
Üniversite hastanesi lazer ünitesi ilk yıl deneyimleri
The first-year experience of a university hospital laser unit
Deniz Aksu Arıca, Leyla Baykal Selçuk, Savaş Yaylı, Simay Bayrak, Sevgi Bahadır
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2018.21284  Sayfalar 7 - 14

3.
Orta-şiddetli psoriazisli hastalarda karaciğer hastalıkları birlikteliğini araştıran kesitsel bir çalışma
A cross-sectional study investigating association of liver diseases in moderate to severe psoriasis patients
Sibel Doğan, Dilek Menteşoğlu, Nilgün Atakan, Halis Şimşek
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2018.82085  Sayfalar 15 - 18

4.
Alopesia areata hastalarında saf ses odyometri ile işitmenin değerlendirilmesi
Evaluation of hearing with pure-tone audiometry in alopecia areata patients
Hilal Kaya Erdoğan, Ersoy Acer, Ahmet Hakkı, Işıl Bulur, Armağan İncesulu, Mehmet Ozgur Pinarbasli, Muzaffer Bilgin
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2018.98148  Sayfalar 19 - 23

OLGU SUNUMLARI
5.
İnfliksimab tedavisi sonrası polinöropati gelişen tedaviye dirençli bir pyoderma gangrenosum olgusu
Polyneuropathy developing after infliximab therapy in a patient with recalcitrant pyoderma gangrenosum
Ralfi Singer, Cihat Örken, Şule Güngör, Mehmet Çopur, Utkan Kızıltaç, Kübra Kızıltaç, Emek Kocatürk Göncü, Selma Şengiz Erhan
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2018.70437  Sayfalar 24 - 27

6.
El-ayak sendromu ve el-ayak deri reaksiyonunun olgu serisi ile değerlendirilmesi
Evaluation of hand-foot syndrome and hand-foot skin reaction: Case series
Hatice Gamze Demirdağ, Burcu Tuğrul Ayanoğlu, Başak Yalıcı Armağan
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2018.98624  Sayfalar 28 - 31

7.
Psoriazis hastasında ustekinumab ile ilişkili gelişen büllöz pemfigoid ve literatür derlemesi
Ustekinumab associated bullous pemphigoid in a psoriasis patient and a review of the literature
Seçil Vural, Mustafa Gündoğdu, Pelin Ertop, Hatice Şanlı, Pınar Korkmaz, Aylin Okçu Heper, Nihal Kundakçı
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2018.11354  Sayfalar 32 - 35

EDITÖRE MEKTUP
8.
Zosteriform kutanöz meme kanseri metastazında sitolojik tanı: Histopatolojik korelasyon ile olgu sunumu
Cytodiagnosis of zosteriform cutaneous metastases from breast cancer with Tzanck smear: Report of a case with histopathological correlation
Sema Aytekin, Şirin Yaşar, Fatih Göktay, Pembegül Güneş, Bala Başak Öven
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2018.09465  Sayfalar 36 - 37

9.
Aksillar yerleşim gösteren bir lineer siringokistadenoma papilliferum olgusu: Nadir bir lokalizasyon
A case of linear syringocystadenoma papilliferum of the axilla: A rare location
Serap Güneş Bilgili, İbrahim Halil Yavuz, Göknur Özaydın Yavuz, Murat Öztürk, Remzi Erten
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2018.98474  Sayfalar 38 - 39
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

KOZMETİK SORULARA DERMATOLOG YANITLARI
10.
Dolgu ile rinoplasti (cerrahi olmayan burun estetiği)
Filler rhinoplasty (non-surgical nose job)
Ulaş Güvenç
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.33154  Sayfalar 40 - 43
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin