The first-year experience of a university hospital laser unit [TURKDERM]
TURKDERM. 2019; 53(1): 7-14 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.21284  

The first-year experience of a university hospital laser unit

Deniz Aksu Arıca, Leyla Baykal Selçuk, Savaş Yaylı, Simay Bayrak, Sevgi Bahadır
Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Trabzon, Turkey

Background and Design: The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of neodymium-doped yttrium aluminum garnet (Nd: YAG) laser and intense pulsed light (IPL) systems, and the variety of indications involved.
Materials and Methods: First-year treatments in our clinic were evaluated retrospectively. Results were classified according to improvement rates: <25% as mild improvement; 25-75% as moderate improvement and >75% as excellent improvement.
Results: One hundred thirty-three patients aged 3-79 years (mean: 35.91) with 14 different indications were treated. Pigmented lesions were treated with IPL, and vascular lesions with IPL and/or Nd: YAG. Combined therapy with IPL and Nd: YAG at two-week intervals resulted in excellent improvement in 70.21% of vascular lesions (34 rosacea, 8 nevus flammeus, and 5 hemangioma), and moderate improvement in the rest. Telangiectasia and angiomatous lesions exhibited excellent improvement in 93.65% of patients with Nd: YAG, and moderate improvement in the rest. IPL resulted in excellent improvement in 78.49% of cases of solar lentigo, and moderate improvement in the rest. Moderate improvement was observed in 66.67% of patients with melasma using IPL, and mild improvement in the rest. Pain scores were significantly lower with Nd: YAG than IPL (p<0.05). Complications related to treatment were observed in 3 patients (vesicles in two patients and atrophic scar in 1), all of which developed after Nd: YAG laser application.
Conclusion: Nd: YAG and IPL were successful with very low side-effect rates in a wide range of indications. Our study is the first evaluation of the efficacy of Nd: YAG and IPL combination therapy applied at 2-week intervals, and high efficiency was observed with no increase in any complication rate by intermittently combining different wavelengths.

Keywords: Laser therapy, rosacea, port-wine stain, lentigo, hemangioma, telangiectasia


Üniversite hastanesi lazer ünitesi ilk yıl deneyimleri

Deniz Aksu Arıca, Leyla Baykal Selçuk, Savaş Yaylı, Simay Bayrak, Sevgi Bahadır
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda neodim-itriyum alüminyum garnet (Nd: YAG) lazer ve yoğun atımlı ışık (IPL) sistemlerinin etkinlik ve güvenilirliğini belirlemenin yanı sıra endikasyon çeşitliliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde ilk bir yılda yapılan uygulamalar retrospektif olarak değerlendirildi. Tedavi sonuçları elde edilen düzelme oranlarına göre; <%25 hafif, %25-75 orta ve >%75’ten fazla, çok iyi düzelme olarak sınıflandırıldı.
Bulgular: On dört farklı endikasyonda, toplam 133 hastaya tedavi uygulandı. Hastaların yaşları 3 ile 79 arasında değişmekteydi (ortalama 35,91). Pigmente lezyonların tamamına IPL, vasküler lezyonlara ise IPL ve/veya Nd: YAG tedavisi uygulandı. İki hafta arayla IPL ve Nd: YAG tedavilerinin kombine uygulandığı vasküler lezyonlarda (34 rozase, 8 nevüs flammeus, 5 hemanjiyom) %70,21 oranında çok iyi düzelme, geri kalanında da orta derecede düzelme elde edildi. Telanjiektazi ve anjiyomatöz lezyonlarda Nd: YAG lazer tedavisi %93,65 oranında çok iyi, geri kalanında orta derecede düzelme ile sonuçlandı. Solar lentigolarda IPL ile %78,49 oranında çok iyi, geri kalanında orta derecede düzelme saptandı. Melasmada ise IPL ile %66,67 oranında orta derecede düzelme gözlenirken, geri kalanında düzelme hafif derecede kaldı. Nd: YAG lazerde ağrı skoru, IPL’ye göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,05). Tedaviye bağlı komplikasyon gelişimi sadece üç hastada (iki hastada vezikül, bir hastada atrofik skar) gözlendi, bunların 3’ü de Nd: YAG lazer uygulama sonrası gelişmiştir.
Sonuç: Nd: YAG ve IPL tedavileri, geniş bir endikasyon alanında, oldukça düşük komplikasyon oranlarıyla başarılı bulunmuştur. Çalışmamızda iki hafta arayla uygulanan Nd: YAG ve IPL kombinasyon tedavisinin etkinliği ilk kez değerlendirilmiştir, bu şekilde farklı dalga boylarının aralıklı kombine edilmesiyle yüksek etkinlik izlenirken komplikasyon oranında herhangi bir artış saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Lazer tedavisi, rozase, porto şarabı lekesi, lentigo, hemanjiyom, telanjiektazi


Deniz Aksu Arıca, Leyla Baykal Selçuk, Savaş Yaylı, Simay Bayrak, Sevgi Bahadır. The first-year experience of a university hospital laser unit. TURKDERM. 2019; 53(1): 7-14

Corresponding Author: Deniz Aksu Arıca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar