Comparison of the Winograd method and chemical cauterization with 10% sodium hydroxide for treating ingrown toenails [TURKDERM]
TURKDERM. 2016; 50(3): 119-123 | DOI: 10.4274/turkderm.24434  

Comparison of the Winograd method and chemical cauterization with 10% sodium hydroxide for treating ingrown toenails

Nebahat Demet Akpolat1, Ahmet Onur Akpolat2, Ozan Namdaroğlu3, Ayşe Akkuş4
1Beykoz State Hospital, Department of Dermatology, Istanbul, Turkey.
2Fatıh Sultan Mehmet Education and Traning Hospital, Department of Orthopedia, Istanbul
3İzmir Bozyaka Education And Traning Hospital, Department of General Surgery,i̇zmir, Turkey
4Ankara Ataturk Education and Traning Hospital, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Background and Design: This study was performed to assess the therapeutic outcomes of the surgical method, described by Winograd and chemical cauterization with sodium hydroxide in patients with Heifetz stage 2 and 3 ingrown toenail (recurrence, complication, improvement and time to regain activity).
Materials and Methods: One-hundred patients who presented to the outpatient clinics of orthopedics, general surgery and dermatology with the complaints of pain, redness and discharge in the toenail between January 2010 and January 2012 and who failed to respond to conservative treatment and were diagnosed with Heifetz stage 2 and 3 ingrown toenail. Fifty patients underwent chemical cauterization with sodium hydroxide while 50 underwent Winograd surgery.
Results: The patients were followed up for a year at 2-month intervals. While no recurrence was observed in patients who received chemical cauterization, five patients who underwent Winograd surgery had recurrence (p=0.022). Three patients receiving Winograd surgery were found to have superficial wound side infection on postoperative follow-up (p=0.08). Patients, who underwent chemical cauterization with sodium hydroxide, were detected to improve and return to normal activity in a shorter period.
Conclusion: Chemical cauterization of the germinal matrix with 10% sodium hydroxide is a convenient method with a low rate of complication and recurrence compared to the Winograd surgery in the treatment of ingrown toenails.

Keywords: Ingrown toenail, Winograd method, chemical cauterization


Tırnak batması tedavisinde Winograd yöntemi ve %10 sodyum hidroksit ile yapılan kimyasal koterizasyonun karşılaştırılması

Nebahat Demet Akpolat1, Ahmet Onur Akpolat2, Ozan Namdaroğlu3, Ayşe Akkuş4
1Beykoz Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
4Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmamızın amacı Heifetz evre 2 ve 3 tırnak batması bulunan hastalarda, Winograd tarafından tanımlanan cerrahi yöntem ile sodyum hidroksit uygulanarak yapılan kimyasal koterizasyon tedavilerinin sonuçlarını (nüks, komplikasyon, iyileşme ve aktiviteye dönüş süresi) değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2010-Ocak 2012 tarihleri arasında ortopedi, genel cerrahi ve cildiye polikliniklerine ayak baş parmaklarında ağrı, kızarıklık ve akıntı şikayetleri ile başvuran, konservatif tedaviden yanıt alınamayan ve Heifetz’in evrelendirmesine göre evre 2 ve 3 tırnak batması bulunan 100 hasta alındı. Hastaların 50‘sine sodyum hidroksit ile kimyasal koterizasyon yapılırken, 50‘sine de Winograd cerrahi prosedürü uygulandı.
Bulgular: Hastalar 2 aylık periyodlar halinde 1 yıl takip edildi. Kimyasal koterizasyon uygulanan hastalarda nüks olmaz iken, Winograd cerrahi prosedürü uygulanan beş hastada nüks saptandı (p=0,022). Winograd cerrahi prosedürü uygulanan üç hastada postoperatif takipte yüzeyel yara yeri enfeksiyonu görüldü (p=0,08). Kimyasal koterizasyon uygulanan hastaların, daha kısa sürede iyileştikleri ve aktivasyona geri döndükleri tespit edildi.
Sonuç: Tırnak batmasının güncel tedavisinde, germinal matriksin sodyum hidroksit ile kimyasal koterizasyonu, Winograd cerrahi prosedüre göre; uygulaması kolay, nüks oranı düşük ve komplikasyonu az olan bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Tırnak batması, Winograd yöntemi, kimyasal koterizasyon


Nebahat Demet Akpolat, Ahmet Onur Akpolat, Ozan Namdaroğlu, Ayşe Akkuş. Comparison of the Winograd method and chemical cauterization with 10% sodium hydroxide for treating ingrown toenails. TURKDERM. 2016; 50(3): 119-123

Corresponding Author: Nebahat Demet Akpolat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar