Familial involment in psoriasis [TURKDERM]
TURKDERM. 2002; 36(2): 102-104

Familial involment in psoriasis

Ertuğrul H. Aydemir1, Nurcan Arzuhal1, Seher Küçükoğlu1, Seher Küçükoğlu1, Burhan Engin1, Arzu Mete1

Background and Design: We have designed this preliminary study, since there is no study about familial involvement and hereditary side of psoriasis, in Turkish literature. Materials and Methods: All the patients visiting our outpatient polyclinic in two months have been examined for any psoriatic lesion clinically. Both psoriatic and nonpsoriatic patients have been interrogated about the other psoriatic patients in their family and close relations. Results: 86 out of 1392 patients have been diagnosed as psoriasis. 29 out of 86 psoriatic patients have had a story about psoriatic family members (33.7 %). 48 out of 1306 nonpsoriatic patients have also had a story about psoriatic family members and close relations (3.7 %). The difference was significant statistically (_2=1180, p=0.0001). Conclusion: It seems that familial involvement is important in Turkish Psoriatic population, but the ratio is lower than our classical knowledges.

Keywords: Psoriasis, Familial involvement


Psoriasisde ailevi tutulum

Ertuğrul H. Aydemir1, Nurcan Arzuhal1, Seher Küçükoğlu1, Seher Küçükoğlu1, Burhan Engin1, Arzu Mete1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar anabilim Dalı

Ülkemizdeki psoriasisli hastalarda ailevi tutulumun ne sıklıkta olduğunu görebilmek için bir ön çalışma olarak iki ay boyunca polikliniğimize gelen hastaların hepsine aile bireylerinde psoriasis olup olmadığı soruldu. Akrabalık derecelerine göre bu bilgiler kaydedildi. 1392 hastadan 86 tanesinde klinik muayene ile psoriasis saptandı. Bu 86 hastanın 29'unun aile bireyleri ve yakın akrabalarında psoriasis öyküsü alınırken (% 33.7), psoriasisli olmayan 1306 hastanın 48'inde (% 3.7) aile bireyleri ve yakın akrabalarda psoriasis bulunduğu öğrenilmiştir. İstatistik değerlendirme dört gözlü tabloyla yapılmış ve aradaki fark anlamlı bulunmuştur (c2=1180, p=0.0001).

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, Ailevi tutulum


Ertuğrul H. Aydemir, Nurcan Arzuhal, Seher Küçükoğlu, Seher Küçükoğlu, Burhan Engin, Arzu Mete. Familial involment in psoriasis. TURKDERM. 2002; 36(2): 102-104


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar