Primer umbilikal endometriosis: Göbekten adet kanaması olması [TURKDERM]
TURKDERM. 2017; 51(3): 101-103 | DOI: 10.4274/turkderm.00243  

Primer umbilikal endometriosis: Göbekten adet kanaması olması

Mustafa Taner Bostancı1, Mehmet Alperen Avcı1, Fatma Aksoy Khurami2, Mehmet Ali Çaparlar1, Ahmet Seki1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Primer umblikal endometriosis nadir bir hastalıktır ve göbekte ektopik endometrial dokunun varlığı olarak tanımlanır. Kutanöz endometriosisin klinik tanısı değişik klinik görünüm ve semptomlar nedeniyle zordur. Elli yaşındaki bayan hasta polikliniğimize göbek bölgesinde menstrüel dönemde kanama gösteren ağrılı bir nodül nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde pelvik cerrahi öyküsü olmayan hastaya lezyonun total eksizyonu ve histopatolojik incelemesi sonucunda primer umbilikal endometriosis tanısı konuldu. Bu olgu ağrılı umbilikal nodülü olan kadınlarda ayırıcı tanıda umblikal endometriosisin de düşünülmesinin gerektiğini vurgulamak amacıyla sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Endometriosis, primer, deri, umbilikal


Primary umbilical endometriosis: Menstruating from the umbilicus

Mustafa Taner Bostancı1, Mehmet Alperen Avcı1, Fatma Aksoy Khurami2, Mehmet Ali Çaparlar1, Ahmet Seki1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıd Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, Ankara, Turkey
2Dışkapı Yıldırım Beyazıd Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, Ankara, Turkey

Primary umbilical endometriosis is a rare disorder and is defined as the presence of ectopic endometrial tissue within the umbilicus. The clinical diagnosis of cutaneous endometriosis remains challenging due to the variable clinical appearance and symptoms of the condition. A 50-yearold female patient with no history of previous pelvic surgery was admitted to our outpatient clinic because of a painful nodule on her umbilical region, bleeding with her menstrual cycle. After a total excision and histopathological examination of the patient’s lesion, the diagnosis of primary umbilical endometriosis was established. This case highlights the importance of including primary umbilical endometriosis in the differential diagnosis in women with a painful umbilical nodule.

Keywords: Endometriosis, primary, skin, umbilical


Mustafa Taner Bostancı, Mehmet Alperen Avcı, Fatma Aksoy Khurami, Mehmet Ali Çaparlar, Ahmet Seki. Primary umbilical endometriosis: Menstruating from the umbilicus. TURKDERM. 2017; 51(3): 101-103

Sorumlu Yazar: Mustafa Taner Bostancı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar