TURKDERM: 33 (3)
Cilt: 33  Sayı: 3 - 1999
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Fotodinamik tedavi
Fezal Özdemir
Sayfalar 137 - 148

ARAŞTIRMA
2.
Akne vulgaris tedavisinde kullanılan sistemik isotretinoinin oküler yan etkileri
Esin Erkin, Kamer Gündüz, Özcan Kayıkçıoğlu, Serap Öztürkcan, Cenap Güler
Sayfalar 149 - 152

3.
Bazal hücreli karsinomda topikal fotodinamik tedavi
Can Ceylan, Fezal Özdemir, Sezer Erboz, Alican Kazandı, Aslı Özol
Sayfalar 153 - 157

4.
Yama testi uygulanan 225 el ekzemalı hastanın mesleksel faktörler ve atopi yönünden değerlendirilmesi
Esen Özkaya Bayazıt, Havva Güngör, Nilüfer Özinan, Güzin Özarmağan
Sayfalar 160 - 166

5.
Türkiye'deki lepralı hastanın akrabalık ilişkileri
Türkan Saylan, Mustafa Sütlaş
Sayfalar 168 - 171

6.
Bir grup sklerotik deri hastalığında borrelia burgdorferi serolojisi
Rebiay Apaydın, Nilgün Bilen, Şeniz Dökmeci, Dilek Bayramgürler
Sayfalar 172 - 175

OLGU BİLDİRİSİ
7.
Yirmi tırnak distrofisine eşlik eden alopesi areata olgusu
Kübra Eren Bozdağ, Füsun Güven, Ahmet Karaman
Sayfalar 179 - 181

8.
Pakinoişi kongenita: Sporadik bir olgu
Işıl İnanır, Şebnem Aktan, Berna Şanlı, Nuran Uz
Sayfalar 182 - 184

9.
Bir nevoid bazal hücreli karsinom sendromu olgusu
Ertuğrul H. Aydemir, Mustafa Özdemir, Cuyan Demirkesen, Ayhan Deviren
Sayfalar 185 - 189

SÜREKLİ EĞİTİM
10.
Kronik otoimmün ürtiker
Zeynep Demirçay, Oya Gürbüz
Sayfalar 190 - 193