TURKDERM: 36 (2)
Cilt: 36  Sayı: 2 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Kozmetik dermatoloji geleneksel dermatoloji disiplininden ayrılabilir mi?
Nahide Onsun
Sayfa 11
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Botulinum toksini ve dermatolojide kullanımı
Botulinum toxin and use in dermatology
Vahide Baysal, Mehmet Yıldırım
Sayfalar 92 - 96

ARAŞTIRMALAR
3.
Skabiesli olgularda ev tozu akarlarına karşı aşırı duyarlılık
Hypersensitivity to house dust mites in patients with scabies
Yavuz Harmanyeri, Oktay Taşkapan
Sayfalar 97 - 101

4.
Psoriasisde ailevi tutulum
Familial involment in psoriasis
Ertuğrul H. Aydemir, Nurcan Arzuhal, Seher Küçükoğlu, Seher Küçükoğlu, Burhan Engin, Arzu Mete
Sayfalar 102 - 104

5.
İlaçla uyarılan psoriyazis
Drug induced psoriasis
Emel Fetil, Turna İlknur, Bahar Birgin, Şebnem Özkan, Ali tahsin Güneş, Barış Öztürk, Esra Ünsay, Doğuş Ağdanlı
Sayfalar 105 - 109

6.
Psoriasiste metotreksat etkinliğinin değerlendirilmesinde pasi-histopatolojik skor ilişkisi
Correlation between PASI and Histopathologic Score in the Assessment of Methotrexate Efficacy in Psoriasis
Fatma Aydın, Levent Yıldız, Nilgün Şentürk, Tayyar Cantürk, Ahmet Yaşar Turanlı
Sayfalar 110 - 114

7.
Kutanöz malin melanomlarda prognostik faktörler
The prognostic factors in cutaneous malignant melanoma
Nur Büyükpınarbaşılı, Cuyan Demirkesen, Oya Oğuz, Gültekin Kaner
Sayfalar 115 - 123

TURKDERM-9860
8.
Karbamazepine bağlı ilaç hipersensitivite sendromu
Carbamazepine hypersensitivity syndrome
Esen Özkaya Bayazıt, Cahide Nar
Sayfalar 125 - 128

9.
Churg-strauss sendromlu bir olgu
Churg-Strauss Syndrome: A case report
Berna Şanlı Erdoğan, Şebnem Aktan, Murat Çolakoğlu, Hatice Bayramoğlu, Fatma Fişekçi
Sayfalar 132 - 135

10.
Çocukluk çağında görülen bir kutanöz miliyer sarkoidoz olgusu
A childhood cutaneous miliary sarcoidosis case
Ahmet Metin, Serdar Uğraş, Ömer Çalka, Yaşar Cesur
Sayfalar 138 - 141

11.
Neonatal subkutan yağ doku nekrozu
Neonatal subcutaneous fat necrosis
Demet Büyükbaş, Mehmet Yıldırım, Vahide Baysal, Gülsen Aydın
Sayfalar 142 - 144

12.
Lupus miliyaris disseminatus fasiyei: bir olgu sunumu
Lupus miliaris disseminatus faciei: A case report
Ahmet Metin, Ömer Çalka, Serdar Uğraş, Eda Kıroğlu
Sayfalar 146 - 149

SÜREKLİ EĞİTİM
13.
Takrolimus ve dermatolojide kullanımı
Tacrolimus and uses in dermatology
Fatma Aydın, Nilgün Şentürk, Tayyar Cantürk, Ahmet Yaşar Turanlı
Sayfalar 152 - 156

TURKDERM-6637
14.
Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu'nun Ardından
Dr. Emel Konuk
Sayfa 157
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Haber Sayfası

Sayfa 158
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
16.
Sistemik Hastalıkların Dermatopatolojisi

Sayfa 159
Makale Özeti | Tam Metin PDF