TURKDERM: 37 (4)
Cilt: 37  Sayı: 4 - 2003
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Güneşten korunma
Muammer Eşrefoğlu Seyhan
Sayfalar 237 - 244
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Non-ekzematöz kontakt dermatitler
Noneczematous contact dermatitis
Esen Özkaya-Bayazıt
Sayfalar 245 - 252

ARAŞTIRMALAR
3.
Serum solubl stem cell faktör (SSCF) ve solubl tirozinkinaz transmembran reseptör (skit) düzeylerinin, atopik dermatit tanı ve aktivasyonundaki rolü
The role of serum soluble stem cell factor (sSCF) and soluble tyrosine kinase transmembrane receptor (sKIT) levels in diagnosis and activation of atopic dermatitis
Çağnur Özcanlı, Mehmet Yıldırım, Vahide Baysal, Selçuk Kaya
Sayfalar 253 - 257

4.
Puva tedavisi alan psoriasis hastalarında (deri tipi: I-III) KI-67, BCI-2 ve p53 protein ekspresyonlarının immunohistokimyasal yöntemle değerlendirilmesi
Evaluation of Ki-67, PCNA, bcI-2 and p53 protein expressions in PUVA-treated psoriasis patients (skin type: I-III) with immunohistochemical methods
Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı, Hayriye Sarıcaoğlu, Şaduman Balaban Adım
Sayfalar 261 - 268

5.
Vitiligo tip ve progresyonunda tiroid hormonlarının rolü
Role of thyroid hormones in vitiligo type and progression
Özer Arıcan, Sezai Şaşmaz, Ali Çetinkaya
Sayfalar 269 - 273

6.
Yüzme sporu yapanlarda deri bulgularının havuza devam süresi ile ilişkisi
The relationship between prevalence of skin lesions and attendance time in swimmers
İlgen Ertam, Metin Ergün, Derya Aytimur, Yeşim Babür
Sayfalar 274 - 277

TURKDERM-9860
7.
Dirençli venöz ülser tedavisinde vakum bülü transplantasyonu
Suction blister transplantation for a refractory venous ulcer
Arya Aminzadeh, Zeynep Demirçay, Tülin Ergun
Sayfalar 278 - 281

8.
Gebelikte vulva ödemi
Vulval edema in pregnancy
İlgül Zeren Bilgin, Ahmet Karaman, Özlem Doğu
Sayfalar 282 - 284

9.
Postpemfigus akantomata: Ayrı bir antite sayılabilir mi?
Postpemphigus acanthomata: a distinct entity or not?
Tülin Mansur, Sevil Gündüz, Nurhan Kocaayan, Zeliha Kılıç, Kürşat Yıldız
Sayfalar 285 - 289

10.
Kronik aktinik dermatit: eşlik eden depigmentasyon ve “compositae” dermatiti ile ilişki
Chronic actinic dermatitis: associated depigmentation and its relationship with “compositae” dermatitis
Ayşe Kavak, Murat Alper
Sayfalar 290 - 293

SÜREKLİ EĞİTİM
11.
Sistemik antifungal ilaçların güvenilirliği
Safety of systemic antifungal drugs
Kamer Gündüz
Sayfalar 294 - 301

TURKDERM-6637
12.
Haberler

Sayfa 302
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Asistan Bakışıyla XVI. Dr. A. Lütfü TAT Simpozyumu
Halide Ufacık
Sayfa 303
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Anti-Aging Medicine Specialization 2003
Dilek Kocabalkan Selçuki
Sayfa 304
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
15.
Kozmetik Ürünler Rehberi

Sayfa 305
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
16.
Konu İndeksi

Sayfalar 309 - 311
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Yazar İndeksi

Sayfa 312
Makale Özeti | Tam Metin PDF