TURKDERM: 39 (1)
Cilt: 39  Sayı: 1 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
BAŞYAZI
1.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Dermatoloji Asistan Eğitimi: Türk Dermatoloji Asistan Eğitiminde Yeni Bir Model Oluşturulabilir mi?
Gonca Gökdemir, Adem Köşlü
Sayfalar 14 - 19 (1738 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Alopesi Areatada Tedavi Yaklaşımları
Aproaches in the treatment of alopecia areata
Ekrem Aktaş, Deniz Aykol
Sayfalar 20 - 27 (6073 kere görüntülendi)

3.
Hirsutizmli Kadınlarda Oligomenore, Akne Sebore ve Androgenetik Alopesi Sıklığı
The frequency of menstruel irregulation, acne, seborrhea and androgenetic alopecia in women with hirsutizm
Filiz Cebeci, Nahide Onsun, Ömer Ümmetoğlu
Sayfalar 28 - 31 (2948 kere görüntülendi)

4.
Psoriasis Vulgaris Hastalarında Serum ACE Düzeyi
Serum ACE activity in patients with psoriasis vulgaris
Mukaddes Kavala, Zafer Türkoğlu, Müyesser Ertuğrul
Sayfalar 32 - 35 (2468 kere görüntülendi)

5.
Alopesi Areatada Lens Tutulumu
Lens changes in alopecia areata

Sayfalar 36 - 39 (2795 kere görüntülendi)

6.
Uygulamalı Lazer Kursu

Sayfa 40 (1652 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Vitiligo Etyolojisinde Nöropeptid Y’nin Rolü Var mı?
Is there an any role of neuropeptide Y in the etiology of vitiligo?
Savaş Yaylı, Sevgi Bahadır, Orhan Değer, Gülseren Cimşit, Köksal Alpay
Sayfalar 41 - 45 (1623 kere görüntülendi)

8.
Doğumsal Multipl Glomanjiyom: Olgu Sunumu
Congenital multiple glomangiomas: case reprt
Emine Derviş, Gül Barut, Sadullah Karun
Sayfalar 46 - 50 (1725 kere görüntülendi)

9.
Vulvar Lenfanjioma Sirkumskriptum: Bir Olgu Sunumu
Circumscribed vulvar lenfangioma: case report
Ayşe Gül Erdoğan, Deniz Balaban, Kadriye Koç
Sayfalar 54 - 56 (2482 kere görüntülendi)

10.
5-Fluororasil’e Bağlı Pellegra, Fissür ve Ağrılı Akral Eritem Gelişen Meme Karsinomlu Bir Olgu
A case of breast carcinoma with pellegra, fissur and palmoplantar erythrodysesthesia secondary to 5-fluorouracil
Ayşe Pınarbaşı, Ertan Yılmaz
Sayfalar 60 - 62 (1943 kere görüntülendi)

İZLENİM
11.
Eğitim Programı Geliştirme ve Değerlendirme Becerileri Kursu

Sayfa 66 (911 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENİ YAYINLAR
12.
Yeni Kitaplar

Sayfa 67 (939 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Haber Sayfası

Sayfa 68 (1922 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERMATOLOJİ 2005
14.
Program

Sayfalar 69 - 71 (1124 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF