TURKDERM: 41 (1)
Cilt: 41  Sayı: 1 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
BAŞ YAZI
1.
Derneklerimiz
Our Associations
Ertuğrul H. Aydemir
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Dermatolojide Ultrasonografi Kullanımı
The Use of Ultrasonography in Dermatology
İjlal Erturan, Mehmet Yıldırım
Sayfalar 3 - 6

ORJİNAL ARAŞTIRMA
3.
Deri yama testi: daha az madde içeren ön yama testi serisi daha pratik olabilir mi?
Patch Testing: Is pre patch testing series consisting of less allergens more practical?
Fatma Elif Demirgüneş, Sibel Ersoy Evans, Gonca Boztepe, Nilgün Atakan
Sayfalar 7 - 10

4.
Kafeik Asid Fenetil Ester'in İnsizyonel Yara Modelinde Plazma Lipid Peroksidasyonu, Antioksidan Durum ve Nitrik Oksit Seviyesi Üzerine Etkisi
Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Plasma Lipid Peroxidation, Antioxidant Status and Nitric Oxide Levels in Incisional Wound Model
Gamze Serarslan, Muhammed Enes Altuğ, Tünay Kontaş
Sayfalar 11 - 14

5.
Sitomegalovirüsün mikozis fungoides etyolojisindebir rolü olabilir mi?
Does cytomegalovirus have a role in the etiology of mycosis fungoides?
Ayse Gül Erdoğan, Deniz Balaban, Aynur Karaoğlu, Neslihan Dolar, Meral Mutlu, Kadriye Yaşar
Sayfalar 15 - 18

6.
Akne vulgaris hastalarında antibiyotik dirençli Propionibacterium acnes varlığının araştırılması: Pamukkale Üniversitesi verileri
Screening of antibiotic resistant Propionibacterium acnes from acne vulgaris patients: Data from Pamukkale University.
Çağrı Ergin, Şeniz Ergin, İlknur Kaleli, Mustafa Şengül, Berna Ş.Erdoğan
Sayfalar 19 - 21

OLGU SUNUMU
7.
Plevral malin mezotelyoma deri metastazı
Cutaneous metastasis of pleural malignant mesothelioma
Mustafa Özdemir, Munise Gümüşel, Hatice Toy
Sayfalar 22 - 24

8.
B hücreli hodgkin-dışı lenfoma seyrinde ortaya çıkan paraneoplastik pemfigus
Paraneoplastic pemphigus in a patient with B cell non-hodgkin lymphoma
Kurtuluş Didem Yazganoğlu, Sevil Bavbek, Nesimi Büyükbabani, Can Baykal
Sayfalar 25 - 27

9.
Kindler Sendromu: Olgu Sunumu
A Case of Kindler Syndrome
Mukaddes Kavala, Sibel Südoğan, Burçe Can, Özlem Albayrak
Sayfalar 28 - 30

YENİ YAYINLAR
10.
Yeni Kitaplar
New Books

Sayfa 31
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HABERLER
11.
Haberler
Society News

Sayfa 32
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KONGRE TAKVİMİ
12.
Kongre takvimi

Sayfa 33
Makale Özeti | Tam Metin PDF

SİMPOZYUM
13.
Dermatoloji 2007 Bahar Simpozyumu programı

Sayfa 34
Makale Özeti | Tam Metin PDF