TURKDERM: 43 (3)
Cilt: 43  Sayı: 3 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Atıf Üzerine Görüşler, Türk Dermatologları Tarafından Uluslararası Dermatoloji Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Atıf Alma Oranları ve En Çok Atıf Alan Makaleler
Thoughts on Citation, Citation Analysis of the Articles Published in International Dermatology Journals by Turkish Dermatologists and the Top-Cited Articles
Deniz Seçkin
Sayfalar 79 - 82 (1647 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Vitiligo, Psoriasis ve Mikozis Fungoides Dışı Deri Hastalıklarında Dar-Bant Ultraviyole B Tedavisi
Narrowband Ultraviolet B Treatment in Skin Diseases Beyond Vitiligo, Psoriasis and Mycosis Fungoides
Dilek Seçkin, Ertan Yılmaz
Sayfalar 83 - 88 (1938 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Hekim ile Dermatoloji Hastaları Arasındaki İlişkide Güven Unsurunun Ölçülmesi
Measuring Trust Component in Patient-Physician Relationship in Dermatology
Sadık Yılmaz, Vahide Baysal Akkaya
Sayfalar 89 - 94 (1564 kere görüntülendi)

4.
Orta-Şiddetli Psoriazisli Olgularda İnfliksimabla Klinik Deneyimimiz: Retrospektif Çalışma
Our Clinic Experience with Infliximab in Cases with Moderate-Severe Psoriasis: A Retrospective Study
Emel Bülbül Başkan, Zerrin Yazıcı Öztürk, Hatice Erdem, Hayriye Sarıcaoğlu
Sayfalar 95 - 99 (1670 kere görüntülendi)

5.
Behçet Hastalarında Serum Resistin Düzeyleri ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi
Serum Resistin Levels in Behcet’s Disease Patients and Correlation with Disease Activity
Semih Tatlıcan, Özlem Gülbahar, Kısmet Kaya Şimşek, Cemile Eren, Pelin Kartal Durmazlar, Fatma Eskioğlu
Sayfalar 100 - 103 (1837 kere görüntülendi)

6.
Hirsutizmli Kadınlarda Serum Prostatik Spesifik Antijen Düzeyleri
Serum Prostatic Specific Antigen Levels in Women with Hirsutism
Filiz Cebeci, Nahide Onsun, Ömer Ümmetoğlu, Ahmet Rıza Uras
Sayfalar 104 - 106 (1623 kere görüntülendi)

7.
Oral Aftların Beslenme ve Bazı Kişisel Değişkenlerle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Relationship of Oral Aphtae with Nutrition and Some Personal Variables
Fatma Gülru Erdoğan, Gül Aslıhan Çakır, Aysel Gürler, Atilla Elhan
Sayfalar 107 - 111 (1608 kere görüntülendi)

TURKDERM-9860
8.
İnfantil Sistemik Hyalinozis: Bir Olgu Sunumu
Infantile Systemic Hyalinosis: A Case Report
Özge Gündüz, Sibel Ersoy Evans, Koray Boduroğlu, Yasemin Alanay, Özay Özkaya
Sayfalar 112 - 115 (1706 kere görüntülendi)

9.
Sekonder Anetoderma ile Seyreden Multipl Pilomatriksomalı Bir Olgu
Secondary Anetoderma Overlying Multiple Pilomatrixomas: A Case Report
Dilek Seçkin, Aslı Şenol, Deniz Yücelten, Cuyan Demirkesen
Sayfalar 116 - 118 (1461 kere görüntülendi)

10.
Eozinofilili Anjiolenfoid Hiperplazi: Bir Olgu Sunumu
Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia: A Case Report
Gülsüm Genoğlan, Sibel Şahin, Banu Ertekin, Ali Can Kazandı, Can Ceylan
Sayfalar 119 - 121 (2005 kere görüntülendi)

11.
Otoimmün Progesteron Dermatiti: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Autoimmune Progesterone Dermatitis: A Case Report and Review of the Literature
Fatma Çetinözman Aksoy, Sibel Ersoy Evans, Ayşen Karaduman
Sayfalar 122 - 125 (2296 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
12.
Tanınız Nedir?
What is Your Diagnosis?
Gülsüm Gençoğlan
Sayfalar 126 - 127 (1315 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BIYOGRAFI
13.
Türkan Saylan’ın Anısına: Türk Dermatolojisinden Prof. Dr. Türkan Saylan Geçti
In Memoriam of Türkan Saylan
Can Baykal
Sayfa 128 (1171 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
14.
Haberler
Society News

Sayfa 129 (844 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
15.
Dermatolojik İmmünite
“Dermatologic Immunity” (Current Directions in Autoimmunity Vol 10)

Sayfa 130 (823 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
16.
Kongre Takvimi

Sayfa 131 (937 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF