TURKDERM: 43 (4)
Cilt: 43  Sayı: 4 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Çalışma Gruplarının Önemi ve Gerekliliği
Importance and Necessity of Study Groups

Sayfa 1 (1292 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Keneler ve Dermatoloji
Ticks and Dermatology
Emine Derviş
Sayfalar 132 - 138 (2409 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Elli Altı Akdeniz Benekli Ateşi Olgusu: Ülkemizde Keneyle Bulaşan Döküntülü Hastalıkların İrdelenmesi
Fifty-six Cases with Mediterranean Spotted Fever: Evaluation of Tick-Borne Spotted Diseases in Turkey
Gönül Şengöz, Filiz Yıldırım, Kadriye Kart Yaşar, Ümit Tözalgan, Özlem Altuntaş Aydın
Sayfalar 139 - 143 (1605 kere görüntülendi)

4.
Acil Dermatoloji Hastalarının Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Prospektif Bir Klinik Çalışma
Evaluation of dermatologic emergeny patients: An unicentral prospective clinical study
Hilal Kaya Erdoğan, İlknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü
Sayfalar 144 - 148 (1618 kere görüntülendi)

5.
Okul Çocuklarında Melanositik Nevüs Prevalansı ve Güneş Maruziyeti İlişkisi
Melanocytic Nevi Prevalence and the Relationship with Sun Exposure Among School Children
Meltem Uslu, Ekin Şavk, Göksun Karaman, Neslihan Şendur
Sayfalar 149 - 154 (1543 kere görüntülendi)

6.
Ankara’da Bir Alışveriş Merkezinde Yapılan Nevüs Taramasında Popülasyonun Güneşten Korunma Alışkanlıkları ve Melanositik Nevüslarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Sun Protection Habits and Melanocytic Nevi of Population Screened in a Shopping Mall in Ankara
Nilsel İlter, Murat Orhan Öztaş, Esra Adışen, Mehmet Ali Gürer, Özge Keseroğlu, Selda Ünal, Bilge Kıraç, Jale Yüksek, Canan Kevlekçi, Deniz Çetinkünar, Banu Öztürk, Nergis Eroğlu
Sayfalar 155 - 159 (1648 kere görüntülendi)

7.
Topikal Fotodinamik Tedavi Sonrası Rekürrens ve Kozmetik İyileşme Sonuçları
The Recurrence and Cosmetic Results After Topical Photodynamic Therapy
Can Ceylan, Fezal Özdemir, Alican Kazandı
Sayfalar 160 - 166 (1995 kere görüntülendi)

8.
Psoriatik Epidermiste Keratinosit Apoptozisi Azalmıştır
Keratinocyte Apoptosis is Decreased in Psoriatic Epidermis
Semih Tatlıcan, Ata Türker Arıkök, Özlem Gülbahar, Cemile Eren, Zeliha Ulukaradağ, Fatma Eskioğlu
Sayfalar 167 - 170 (1990 kere görüntülendi)

TURKDERM-9860
9.
Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu
Kimura Disease’s: A Case Report
Hakan Cinemre, Feyzi Gökosmanoğlu, Cemil Bilir
Sayfalar 171 - 173 (2183 kere görüntülendi)

10.
Alt Dudakta Yerleşen Bir Eozinofilik Ülser Olgusu
A Case of Eosinophilic Ulcer Localized at Lower Lip
Hicran Yetkin, Pınar Yüksel Başak, Vahide Baysal Akkaya, Gülsün İnan, Nilgün Kapucuoğlu
Sayfalar 174 - 176 (1873 kere görüntülendi)

11.
Sağlıklı Bir Çocukta Herpes Zoster
Herpes Zoster in a Healthy Child
Ahu Çiler Çıkım
Sayfalar 177 - 179 (1680 kere görüntülendi)

12.
Asitretin Tedavisine Oldukça İyi Yanıt Veren Vohwinkel’s Sendromu Olgusu
A Case of Vohwinkel’s Syndrome Succesfully Treated with Acitretin
Ali Murat Ceyhan, Mehmet Yıldırım, Vahide Baysal Akkaya, Nilüfer Şahin Calapoğlu
Sayfalar 180 - 182 (2147 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
13.
Tanınız Nedir?
What is Your Diagnosis?
Filiz Cebeci
Sayfalar 183 - 184 (1625 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
14.
Haberler
News

Sayfa 185 (901 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
15.
Yeni Yayınlar
New Publications

Sayfa 186 (983 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HIÇBIRI
16.
2009 Hakem Dizini
2009 Referee Index

Sayfa 187 (1010 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
2009 Yazar Dizini
2009 Author Index

Sayfa 188 (980 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
2009 Konu Dizini
2009 Subject Index

Sayfalar 189 - 190 (931 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Ulusal Kongre Takvimi
Ulusal Kongre Takvimi

Sayfa 191 (1172 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF