TURKDERM: 44 (2)
Cilt: 44  Ek: 2 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
SAYI EDİTÖRÜ
1.
Fototerapi Özel Sayı Editörü
Phototherapy Supplement Editor
Ertan Yılmaz
Sayfa 1
Makale Özeti

SÜREKLİ EĞİTİM
2.
Ultraviyole Işınım Kaynakları ve Dozimetri
Ultraviolet Radiation Sources and Dosimetry
Ayşe Kavak, Zehra Gürlevik
doi: 10.4274/turkderm.44.s58  Sayfalar 58 - 61

3.
Foto(kemo)terapinin İmmünolojisi
Immunology of Photo(chemo)therapy
Ekin Şavk
doi: 10.4274/turkderm.44.s62  Sayfalar 62 - 66

4.
Fototerapi Uygulama Şekilleri ve Protokolleri
Phototherapy Modalities and Protocols
Ayten Ferahbaş
doi: 10.4274/turkderm.44.s67  Sayfalar 67 - 72

5.
Dermatolojide Ekstrakorporeal Fotokemoterapi (Fotoferez) ve Fotodinamik Tedavi
Photodynamic Therapy and Extracorporeal Photochemotherapy in Dermatology
Didem Didar Balcı, Ayşe Şebnem Özkan
doi: 10.4274/turkderm.44.s73  Sayfalar 73 - 85

6.
Foto(kemo)terapinin Erken ve Geç Yan Etkileri
Early and Late Side Effects Associated with Photo(chemo)therapy
Günseli Öztürk
doi: 10.4274/turkderm.44.s86  Sayfalar 86 - 90

7.
Psoriasisde Foto(kemo)terapi
Photo(chemo)therapy in Psoriasis
Hatice Şanlı, Bengü Nisa Akay
doi: 10.4274/turkderm.44.s91  Sayfalar 91 - 96

8.
Vitiligoda Foto(kemo)terapi
Photo(chemo)therapy for Vitiligo
Güzin Özarmağan, K. Didem Yazganoğlu
doi: 10.4274/turkderm.44.s97  Sayfalar 97 - 104

9.
Kutanöz T Hücreli Lenfomada Foto(kemo)terapi
Photo(chemo)therapy for Cutaneous T Cell Lymphoma
Esra Adışen, Mehmet Ali Gürer
doi: 10.4274/turkderm.44.s105  Sayfalar 105 - 111

10.
Atopik Dermatitte Foto(kemo)terapi
Photo(chemo)therapy for Atopic Dermatitis
Nahide Onsun
doi: 10.4274/turkderm.44.s112  Sayfalar 112 - 114

11.
Fotodermatozlarda Foto(kemo)terapi
Photochemotherapy for Photodermatoses
Aslı Hapa, Ayşen Karaduman
doi: 10.4274/turkderm.44.s115  Sayfalar 115 - 119

12.
Farklı Endikasyonlarda Foto(kemo)terapi
Photochemotherapy Less Common Indications for Use
Dilek Bayramgürler
doi: 10.4274/turkderm.44.s120  Sayfalar 120 - 125

13.
Foto(kemo)terapide İdame
Maintenance of Photochemotherapy
Deniz Seçkin
doi: 10.4274/turkderm.44.s126  Sayfalar 126 - 130

14.
Türkiye’de Foto(kemo)terapi Uygulamaları Anket Sonuçları
Results of Photo(chemo)therapy Applications Survey in Turkey
Dilek Seçkin, Fototerapi Çalışma Grubu, Ertan Yılmaz
doi: 10.4274/turkderm.44.s131  Sayfalar 131 - 137