TURKDERM: 47 (2)
Cilt: 47  Sayı: 2 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Editörden
Editorial
Ertuğrul H. Aydemir
Sayfa 74 (735 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Deri Hastalıklarında Kalsiyum Kanal Blokörlerinin Kullanımı
The Use of Calcium Channel Blockers in Skin Diseases
Mualla Polat, Özge Uzun
doi: 10.4274/turkderm.26986  Sayfalar 75 - 79 (1750 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Genç Erkeklerde Becker Nevüs Prevalansı
Prevalence of Becker Nevus in Young Men
Ercan Karabacak, Ersin Aydın, Bilal Doğan, Kürşat Göker
doi: 10.4274/turkderm.65982  Sayfalar 80 - 83 (1670 kere görüntülendi)

4.
Çocuklarda Pilomatriksoma (Kalsifiye Epitelyoma)
Pilomatrixoma in Children (Calcifying Epithelioma)
Onursal Varlıklı, Turan Yıldız, Gülcan Çetin, Muzaffer Yıldırım, Mustafa Teoman Erdem
doi: 10.4274/turkderm.57777  Sayfalar 84 - 87 (2503 kere görüntülendi)

5.
Renal Transplantasyon Hastalarında Gözlenen Deri Bulgularının Süreye Göre Değişiminin Değerlendirilmesi
Evaluation of Cutaneous Manifestations According to the Time in Renal Transplant Recipients
Burhan Engin, Selma Alagöz, Ali Reza Fenjanchi, Zekayi Kutlubay, Eneida Kote, Leyla Usmanova, Nurhan Seyahi, Özden Öz Calay, Ertuğrul Hasbi Aydemir
doi: 10.4274/turkderm.81542  Sayfalar 88 - 93 (1202 kere görüntülendi)

6.
Sağlık Çalışanlarında Lateks Alerjisi
Latex Allergy In Health Care Workers
Hayriye Sarıcaoğlu, Sevil Ovalı Toka, Sema İpek Algan
doi: 10.4274/turkderm.65002  Sayfalar 94 - 98 (1804 kere görüntülendi)

7.
Besinlerle Yapılan Atopi Yama Testinin SCORAD İle İlişkisi
Relationship Between Atopy Patch Test with Foods and SCORAD
Ali Kutlu, Ersin Aydın, Ercan Karabacak, Sami Öztürk, Seçil Aydınöz, Oktay Taşkapan, Bülent Bozkurt
doi: 10.4274/turkderm.72623  Sayfalar 99 - 102 (1359 kere görüntülendi)

8.
Psoriazis Hastalarının Hastalıklarıyla İlgili Bilgi, İnanış ve Tutumları
Knowledge, Beliefs and Attitudes of Psoriasis Patients About the Disease
Aslı Küçükünal, İlknur Kıvanç Altunay, Ezgi Aktaş, Gülşen Tükenmez Demirci
doi: 10.4274/turkderm.04468  Sayfalar 103 - 108 (1528 kere görüntülendi)

9.
Akneli Hastalarda İzotretinoin Kullanımı Sırasında Dikkat ve Yürütücü İşlevlerde Düzelme
Improvement in Attention and Executive Functions During Isotretinoin Treatment in Patients With Acne
Erdem Deveci, Ahmet Öztürk, İsmet Kırpınar, Ragıp İsmail Engin, Mehmet Melikoğlu, Selcen Caferoğlu Sakat, Muhammet Demir, Serpil Canpolat
doi: 10.4274/turkderm.93546  Sayfalar 109 - 113 (2663 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMLARI
10.
Psödobüllöz Anetodermik Pilomatrikoma
Pseudobullous Anetodermic Pilomatricoma
Sevgi Akarsu, Turna İlknur, Melike Kibar, Özlem Özbağçıvan, Erdener Özer, Emel Fetil
doi: 10.4274/turkderm.83604  Sayfalar 114 - 116 (1316 kere görüntülendi)

11.
El Parmaklarına Lokalize İdyopatik Kalsinozis Kutis
Idiopathic Circumscripta Calcinosis Cutis of the Fingers
Ömer Çalka, Serap Güneş Bilgili, Ayşe Serap Karadağ, Gülay Bulut, Sevda Göçer Önder
doi: 10.4274/turkderm.90958  Sayfalar 117 - 119 (2044 kere görüntülendi)

12.
Tufted Folikülit: Bir Olgu Sunumu
Tufted Hair Folliculitis: A Case Report
İlknur Balta, Murat Baykır, Şahande Nur Yüksel, Müzeyyen Astarcı, Alev Eken, Meral Ekşioğlu
doi: 10.4274/turkderm.37233  Sayfalar 120 - 122 (1573 kere görüntülendi)

13.
Sulfasalazin İle Tetiklenen İlaçla İlişkili Hipersensitivite Sendromu
Sulphasalazine Induced Hypersensitivity Syndrome
Seçil Saral, Bengü Nisa Akay, Hatice Şanlı
doi: 10.4274/turkderm.22590  Sayfalar 123 - 125 (1485 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
14.
Tanınız nedir?
İlknur Balta, Celile Gülfer Akbay, Alev Eken, Müzeyyen Astarcı, Hatice Meral Ekşioğlu
Sayfalar 126 - 127 (1068 kere görüntülendi)

DERIBILIMIN DERINLIKLERINDEN
15.
Kongre Tarihçesinde 20. Yüzyıl Dönemeci
History of the 20th Congress Century, the Turn
Ekin Şavk
Sayfalar 128 - 129 (1040 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF