TURKDERM: 47 (1)
Cilt: 47  Ek: 1 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

SÜREKLİ EĞİTİM
2.
Derinin doğal bağışıklık sistemi
Skin innate immune system
Berna Aksoy
doi: 10.4274/turkderm.47.s1  Sayfalar 2 - 11

3.
Major doku uygunluk kompleksi (MHC) molekülleri: genel özellikleri ve hastalıklarla ilişkisi
Major histocompatibility complex (MHC) molecules: their common characteristics and relations with diseases
Başak Yalçın
doi: 10.4274/turkderm.47.s2  Sayfalar 12 - 17

4.
T hücre immunitesi
T cell immunity
Emel Bülbül Başkan
doi: 10.4274/turkderm.47.s3  Sayfalar 18 - 23
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
B hücre aktivasyonu ve antikor üretimi
B cell activation and antibody production
Emel Öztürk Durmaz
doi: 10.4274/turkderm.47.s4  Sayfalar 24 - 27

6.
Kütanöz inflamasyon
Cutaneous inflammation
Nilgün Şentürk
doi: 10.4274/turkderm.47.s5  Sayfalar 28 - 36

7.
Mast hücreleri ve aktivasyonu
Mast cells and their activations
Dilek Bayramgürler, Evren Odyakmaz Demirsoy
doi: 10.4274/turkderm.47.s6  Sayfalar 37 - 40

8.
Kutanöz immüntolerans ve otoimmünite
Cutaneous immune tolerance and autoimmunity
Sibel Doğan, Nilgün Atakan
doi: 10.4274/turkderm.47.s7  Sayfalar 41 - 45

9.
Dermatolojik hastalıkların tedavisinde immunmodülasyon
Immunmodulation in the treatment of dermatological diseases
Züleyha Özgen, Dilek Seçkin
doi: 10.4274/turkderm.47.s8  Sayfalar 46 - 51

10.
Fotoimmünoloji
Photoimmunology
Melih Akyol, Sibel Berksoy Hayta
doi: 10.4274/turkderm.47.s9  Sayfalar 52 - 57