TURKDERM: 48 (3)
Cilt: 48  Sayı: 3 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
TEŞEKKÜR
TEŞEKKÜR
Deri Ve Zührevi Hastalıklar Derneği Yönetim Kurulu
Sayfa 115
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Paterji testi
Pathergy test
Ali Haydar Parlak
doi: 10.4274/turkderm.36539  Sayfalar 116 - 120

ARAŞTIRMALAR
3.
Behçet hastalığı: 182 hastanın klinik ve demografik özellikleri
Behçet’s disease: The clinical and demographic characteristics of 182 patients
Ercan Karabacak, Ersin Aydın, Bilal Doğan, Hakan Tekeli, Levent Tekin, Kürşat Göker, Ercan Malkoç
doi: 10.4274/turkderm.04207  Sayfalar 121 - 126

4.
Türk toplumunda psoriasisli hastalarda vücut kitle indeksi ve psoriasis alan şiddet indeksi ilişkisi
Body mass index and psoriasis area and severity index relation in Turkish psoriasis population
Dilek Bıyık Özkaya, Nahide Onsun, Buğçe Topukçu, Özlem Su, Didem Dizman, Ömer Uysal
doi: 10.4274/turkderm.47587  Sayfalar 127 - 130

5.
HLA B27 genotipi psoriasis ve psoriatik artrit için risk faktörü müdür?
Is the HLA B27 genotype a risc faktor for psoriatic arthritis and psoriasis vulgaris?
Zerrin Öğretmen, Merve Meliha Hız, Fatma Sılan, Şule Koşar, Öztürk Özdemir
doi: 10.4274/turkderm.46338  Sayfalar 131 - 134

6.
Çocukluk çağında alopesi areata: 89 hastalık bir çalışma
Childhood alopecia areata: A study of 89 patients
Sibel Doğan, Sibel Ersoy-evans, Nazlı Gönç, Sedef Şahin
doi: 10.4274/turkderm.69320  Sayfalar 135 - 139

7.
Tekstil sektörü çalışanlarında kontakt duyarlılığa neden olan alerjenler
The allergens causing contact sensitization in textile industry workers
Özlem Su, Dilek Biyik Ozkaya, Serpil Pirmit, Hande Arda Ulusal, Nahide Onsun
doi: 10.4274/turkderm.35761  Sayfalar 140 - 145

8.
Lepromatöz lepralı hastaların yaşam kalitesi
Quality of life in lepromatous leprosy patients
Betül Demir, Haydar Uçak, Selma Bakar Dertlioğlu, Şükrü Demir, Kubilay Güler, Demet Çiçek, Nurhan Halisdemir
doi: 10.4274/turkderm.45762  Sayfalar 146 - 151

9.
İzotretinoin kullanımına bağlı kadın hastalarda gözlenen menstrüel düzensizlik ve kıllanma artışı sıklığının araştırılması
The investigation of the frequency of menstrual irregularity and hypertrichosis due to isotretinoine usage in female patients
Gülşen Tükenmez Demirci, Eda Mertoğlu, İlknur Kıvanç Altunay, Güldehan Atış, Aslı Küçükünal
doi: 10.4274/turkderm.54765  Sayfalar 152 - 155

OLGU SUNUMLARI
10.
Trikorinofalangeal sendromlu bir olgu
A case of Tricorhinophalangeal syndrome
Hatice Erdi Şanlı, Nehir Parlak, Bengü Nisa Akay, Hatice Ilgın Ruhi, Başak Öktem
doi: 10.4274/turkderm.71363  Sayfalar 156 - 159

11.
Penil yerleşimli bir lineer porokeratoz olgusu
A case of linear porokeratosis with penile localization
Turna İlknur, Sevgi Akarsu, Uğur Pabuççuoğlu, Emel Fetil
doi: 10.4274/turkderm.24444  Sayfalar 160 - 162

12.
Hair collar işaretinin eşlik ettiği büllöz aplazia kutis konjenita: Bir olgu sunumu
Bullous aplasia cutis congenita with hair collar sign: A case report
Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Mustafa Atasoy, Şevki Özdemir
doi: 10.4274/turkderm.20280  Sayfalar 163 - 165

13.
Multipl skin tag, preauriküler pit ve limbal dermoidli bir olgu: Atipik Goldenhar sendromu
A patient with multiple skin tags, preauricular pit, limbal dermoid: Atypic Goldenhar syndrome
Kıymet Handan Kelekci, Nihal Olgaç Dündar, Şemsettin Karaca, Ali Karakuzu, Onur Er
doi: 10.4274/turkderm.19042  Sayfalar 166 - 168

TANINIZ NEDIR?
14.
Tanınız nedir?
What is your diagnosis?
Işıl Deniz Oğuz, Müzeyyen Gönül, Fatma Arzu Kılıç, Seray Külcü Çakmak, Emine Sümeyye Ünal, Servet Güreşci
Sayfalar 169 - 170