TURKDERM: 51 (1)
Cilt: 51  Sayı: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Olgu sunumu: Türkderm’de hoşgeldin erupsiyonu
Case report: An eruption of welcomes in Turkderm
Ekin Şavk
Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

ARAŞTIRMALAR
2.
Polikliniğe başvuran hastalarda güneşin zararlı etkileri ve korunma yolları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışların araştırılması
Evaluation of knowledge, attitude, and behavior about harmful effects of the sun and sun protection among patients attending an outpatient clinic
Sevim Terzi, Pınar Yüksel Başak, İjlal Erturan
doi: 10.4274/turkderm.62144  Sayfalar 2 - 7

3.
Kemik iliği transplantasyonu yapılan pediyatrik olgularda mukokutanöz bulgular
Mucocutaneous findings in pediatric patients with bone marrow transplantation
Serap Aksoylar, Can Ceylan, Aslı Günaydın, İlgen Ertam, Mehmet Kantar, Arzu Tuna, Nazan Çetingül, Savaş Kansoy
doi: 10.4274/turkderm.90093  Sayfalar 8 - 11

4.
Jinekolojik ve obstetrik nedenli abdominal cerrahilerde skar gelişimini etkileyen faktörler
Factors affecting the development of scar formation in abdominal surgery performed for gynecologic and obstetric conditions
Serpil Aydoğmuş, Kıymet Handan Kelekçi, Mustafa Şengül, Emine Demirel, Şemsettin Karaca, Raziye Desdicioğlu, Sefa Kelekçi
doi: 10.4274/turkderm.58751  Sayfalar 12 - 17

OLGU SUNUMLARI
5.
Skrotal bölgede çok sayıda pilar kılıf akantomu
Multiple pilar sheath acanthomas on the scrotal region
Belkız Uyar, Oya Nermin Sivrikoz
doi: 10.4274/turkderm.67503  Sayfalar 18 - 20

6.
Subkorneal püstüler dermatoz “Sneddon-Wilkinson hastalığı”: Bir olgu sunumu
Subcorneal pustular dermatosis “Sneddon-Wilkinson disease”: A case report
Aslı Şahin, Emine Yalçın Edgüer, Hesna Müzeyyen Astarcı, Hatice Meral Ekşioğlu
doi: 10.4274/turkderm.22755  Sayfalar 21 - 23

EDITÖRE MEKTUP
7.
Akrokordon içinde keratoakantom
Keratoacanthoma in an acrochordon
Berna Aksoy, Hasan Mete Aksoy, Onat Akın
doi: 10.4274/turkderm.85698  Sayfalar 24 - 25
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

8.
Melkersson-Rosenthal sendromu ve psoriazis: Koinsidans ötesinde bir birliktelik mi?
Melkersson-Rosenthal syndrome and psoriasis: An association beyond coincidence?
Pınar İncel Uysal, Basak Yalçın, Serra Kayaçetin, Önder Bozdoğan
doi: 10.4274/turkderm.39699  Sayfalar 26 - 27
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

KOZMETİK SORULARA DERMATOLOG YANITLARI
9.
Perioral bölge kırışıklıklarında ne yapmalı?
What to do for perioral wrinkles?
Zehra Aşiran Serdar
doi: 10.4274/turkderm.99076  Sayfalar 28 - 30
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin