E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Elephantiasis nostras verrucosa associated with chronic constipation in a low-weight patient [TURKDERM]
TURKDERM. 2020; 54(2): 58-61 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.25483

Elephantiasis nostras verrucosa associated with chronic constipation in a low-weight patient

Çağrı Turan1, Işıl Göğem İmren1, Sonay Aydın2, Pınar Çelepli3, Hatice Meral Ekşioğlu1
1Ankara Health Practice and Research Center, Department of Skin and Venereal Diseases, Ankara, Turkey
2Ankara Health Practice and Research Center, Department of Radiology, Ankara, Turkey
3Ankara Health Practice and Research Center, Department of Pathology, Ankara, Turkey

Elephantiasis nostras verrucosa (ENV) is a chronic, progressive disease closely associated with obesity. We report a weak 51-year-old male patient with a long history of constipation due to Hirschsprung’s disease, a decrease in venous return due to prolonged abdominal distention during ileus attacks, and eventually a severe ENV clinic. Abdominal tomography of the patient shows that the expanded column segments compressed the iliac veins.

Keywords: Elephantiasis, stasis dermatitis, constipation, Hirschsprung disease, social withdrawal

Zayıf bir hastada kronik konstipasyon ile ilişkili elefantiyazis nostras verrükoza

Çağrı Turan1, Işıl Göğem İmren1, Sonay Aydın2, Pınar Çelepli3, Hatice Meral Ekşioğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Bölümü, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Radyoloji Bölümü, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Patoloji Bölümü, Ankara

Elefantiyazis nostras verrükoza (ENV), obezite ile yakından ilişkili kronik, ilerleyici bir hastalıktır. Burada, Hirschsprung hastalığı nedeniyle uzun zamandır kabızlığı olan hastada ileus atakları sırasında uzun süren abdominal distansiyon gelişmesi nedeniyle venöz dönüşte azalma ve nihayetinde ciddi düzeyde ENV kliniği gelişen 51 yaşında zayıf bir erkek hasta bildirilmiştir. Hastanın abdominal tomografisinde genişletilmiş kolon segmentlerinin iliak venleri sıkıştırdığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elefantiyazis, staz dermatiti, kabızlık, Hirschsprung hastalığı, sosyal geri çekilme

Çağrı Turan, Işıl Göğem İmren, Sonay Aydın, Pınar Çelepli, Hatice Meral Ekşioğlu. Elephantiasis nostras verrucosa associated with chronic constipation in a low-weight patient. TURKDERM. 2020; 54(2): 58-61

Corresponding Author: Çağrı Turan, Türkiye
LookUs & Online Makale