Yayın Kurulu - TÜRKDERM | Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Yayın Kurulu

Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği adına İmtiyaz Sahibi
İstanbul, Türkiye

Editör

Ekin Şavk
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Telefon: +90 256 212 18 50
E-posta: esavk@adu.edu.tr
ORCID ID: 0000-0001-6301-4985

Yardımcı Editör

Tülin Mansur
İstanbul Başkent Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 216 554 15 00
E-posta: tulinmansur@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6301-4985

Meltem Uslu
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Telefon: +90 256 212 18 50
E-posta:  meltemozdogan@msn.com
ORCID ID: 0000-0002-8322-0812

Yayın Kurulu

Nuran Allı 
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Sibel Alper
Koç Üniversitesi Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Erkan Alpsoy
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Nilgün Atakan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Ertuğrul Hasbi Aydemir
İstanbul, Türkiye
Telefon:      +90 212 414 31 22
E-posta:      ehaydemir2003@yahoo.com

Can Baykal
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Seher Bostancı 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Can Ceylan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Kliniği, İzmir, Turkey

Emel Fetil
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji ve Venereoloji Kliniği, İzmir, Turkey

Dr. Grainne Courtney
Dublin, İrlanda

Prof. D.r Magdalena Czarnecka-Operacz
Poznań, Polonya

Dr. Florence Dalgard
Oslo, Norveç

Cuyan Demirkesen
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Sezer Erboz
İzmir, Türkiye

Tülin Ergun
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ali Tahsin Güneş 
İzmir, Türkiye

Güliz İkizoğlu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Mersin, Türkiye

Nilsel İlter
Ankara, Türkiye

Rebiay Kıran
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Fikret Kölemen
Ankara, Türkiye

Zafer Kurumlu
Ankara, Türkiye

Mehmet Cem Mat
İstanbul, Türkiye

Hamdi Rıfat Memişoğlu
Adana, Türkiye

Dr. Ellen Mooney
Reykyavik, İzlanda

Dr. Cecilia Moura
Lizbon, Portekiz

Sedat Özçelik
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Şebnem Özkan
İzmir, Türkiye

Günseli Öztürk
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Dr. Maria Gabriela Vieira Marques Pinto
Lizbon, Portekiz

Prof. Dr. Marko Potoćnik
Lubyana, Slovenya

Deniz Seçkin
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Sonja Ständer
Münster, Almanya

Dr. Markus Streit
Aarau, İsviçre

Prof. Dr. Jacek Szepietowski
Wroclaw, Polonya

Sedef Şahin
Acıbadem Maslak Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Telefon:         +90 212 304 44 44
E-posta:      sedef.sahin@acibadem.com.tr

Mehmet Oktay Taşkapan
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Serap Utaş 
Acıbadem Fulya Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Soner Uzun
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Dermatoloji ve Venereoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

İdil Ünal
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Joanna Wallengren
Lund, İsveç

Prof. Dr. Elke Weisshaar
Heidelberg, Almanya

Ertan Yılmaz
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Vahide Baysal Akkaya
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Dermatoloji Kliniği, Isparta, Turkey

Köksal Alpay
Bilgi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Antalya, Turkey

Gülsevim Azizlerli
American Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Istanbul, Turkey

Mehmet Ali Gürer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Turkey

Ayla Gülekon
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Turkey

Mukaddes Kavala
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Turkey

Biyoistatistik Danışmanı

Mustafa Şenocak
İstanbul, Türkiye

İngilizce Dil Editörü

İlke Erkeskin
İstanbul, Türkiye