A case of diffuse neonatal hemangiomatosis improving without treatment [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(3): 105-107

A case of diffuse neonatal hemangiomatosis improving without treatment

Şirin Pekcan Yaşar, Zehra Aşiran Serdar, Nurhan Kocayan, Ayşe Tülin Mansur, Ayşe Deniz Akkaya
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Turkey

Diffuse neonatal hemangiomatosis is a rare disorder with poor prognosis that is characterized by cutaneous and visceral hemangiomas, present at birth or develop during neonatal period. Since the mortality rate is as high as 60-95%, treatment with systemic steroids, interferon alpha 2a or partial hepatic resection is often considered, however spontaneous involution is rarely reported. Even if visceral involvement occurs, this may be limited or asymptomatic and so may not always indicate a poor prognosis. Herein, we describe a neonate case with numerous cutaneous hemangiomas and a solitary hepatic hemangioma, complicated with anemia, who showed spontaneous involution of hemangiomas at 8 months.

Keywords: Diffuse neonatal hemangiomatosis, spontaneous regression


Tedavisiz iyileşen diffüz neonatal hemanjiomatozis

Şirin Pekcan Yaşar, Zehra Aşiran Serdar, Nurhan Kocayan, Ayşe Tülin Mansur, Ayşe Deniz Akkaya
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye

Diffüz neonatal hemanjiomatozis nadir görülen, deri, iç organlar ve santral sinir sisteminde doğumsal hemanjiomlarla seyreden, kötü prognozlu bir hastalıktır. Yüksek ölüm oranı (%60-95) nedeniyle çoğunlukla tedavisinde sistemik kortikosteroidler, interferon alfa-2a ve parsiyel karaciğer rezeksiyonu uygulanmaktadır, ancak hemanjiomlarda kendiliğinden gerileme de bildirilmektedir. İç organ tutulumu olsa bile, bu durum asemptomatik ya da sınırlı olabilir ve her zaman kötü prognoza işaret etmez. Burada doğumundan beri deride çok sayıda hemanjiomu, anemisi ve karaciğer tutulumu olan, 8 ayın sonunda lezyonları tedavisiz, kendiliğinden gerileyen bir bebek olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diffüz neonatal hemanjiomatozis, tedavisiz iyileşme


Şirin Pekcan Yaşar, Zehra Aşiran Serdar, Nurhan Kocayan, Ayşe Tülin Mansur, Ayşe Deniz Akkaya. A case of diffuse neonatal hemangiomatosis improving without treatment. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(3): 105-107

Corresponding Author: Şirin Pekcan Yaşar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar