The Etiopathogenesis and the new classification system of rosacea [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(3): 77-80

The Etiopathogenesis and the new classification system of rosacea

Özgür Bakar1, Zeynep Demirçay2
1Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Hastanesi Dermatoloji Bölümü, İstanbul. Turkey
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

Rosacea is a chronic, recurrent and an inflammatory disorder of the skin. It is most often characterized by transient or persistent central facial erythema, telangiectases, and often papules and pustules. Although several hypotheses have been documented on the etiopathogenesis of rosacea, the exact cause still remains unknown. Psychogenic, racial, infectious, immunological and vascular theories have been proposed. Recently, a new classification system of rosacea is reported by an expert committe assembled by The National American Rosacea Society. According to this committee, 4 subtypes of rosacea including erythematotelangiectatic, papulopustular, phymatous, and ocular are defined. Current pathogenic theories on rosacea and this new classification system is reviewed in this manuscript.

Keywords: Rosacea, pathogenesis, subtypes


Rozase etyopatogenezi ve yeni sınıflaması

Özgür Bakar1, Zeynep Demirçay2
1Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Rozase; süregen, yineleyici, inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Sıklıkla yüzün orta kısmında gözlenen geçici veya kalıcı eritem, telanjiektaziler, papül ve püstüllerle karakterizedir. Günümüzde, rozase etyopatogenezi ile ilgili değişik varsayımlar ileri sürülmesine rağmen, hastalığın kesin nedeni hala bilinmemektedir. Psikojenik, ırksal, infeksiyöz, immünolojik ve vasküler pek çok neden üzerinde durulmuştur. Yakın zamanda, Amerikan Ulusal Rozase Topluluğu tarafından oluşturulan bir uzman komite, rozasede yeni bir sınıflandırma sistemi oluşturmuştur. Komiteye göre; eritematotelenjiektatik, papülopüstüler, fimatöz ve oküler olmak üzere, 4 farklı rozase alt grubu tanımlanmıştır. Bu yayında, rozase etyopatogenezi ile ilgili güncel varsayımlar ve bu yeni sınıflandırma sistemi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rozase, patogenez, alt tipler


Özgür Bakar, Zeynep Demirçay. The Etiopathogenesis and the new classification system of rosacea. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(3): 77-80

Corresponding Author: Özgür Bakar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar