Spontaneous regression of pediatric extragenital lichen sclerosus: A case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(3): 113-115 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.08634  

Spontaneous regression of pediatric extragenital lichen sclerosus: A case report

Atiye Oğrum1, Pervin Dürer2
1Tokat Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Tokat, Turkey
2Tokat State Hospital, Clinic of Pathology, Tokat, Turkey

Lichen sclerosus (LS) is an inflammatory chronic dermatosis with unclear etiology. It can affect all individuals with any age, although the majority of cases occur in prepubertal and perimenopausal periods. The anogenital region is predominantly affected, and the extragenital involvement is uncommon in childhood.Anogenital lesions are classically pruritic and painful white or red patches; however extragenital lesions are generally asymptomatic white papules or patches. The most common sites for extragenital lesions are trunk, neck, and axillae. Most genital LS cases resolve spontaneously during puberty in girls; however we have limited knowledge about the prognosis of extragenital LS in children. Here, we report a case of spontaneous regression of extragenital LS in a 14-year-old girl.

Keywords: Lichen sclerosus, extragenital, nongenital, pediatric, child


Spontan regresyon gösteren pediatrik ekstragenital liken sklerozus: Olgu sunumu

Atiye Oğrum1, Pervin Dürer2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Aanbilim Dalı, Tokat
2Tokat Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Tokat

Liken sklerozus (LS) etiyolojisi bilinmeyen kronik enflamatuvar bir dermatozdur. Olguların büyük kısmı prepubertal ve perimenopozal dönemde olmakla beraber, hastalık her yaş grubunu etkileyebilir. Ağırlıklı olarak anogenital bölge etkilenmekte olup, ektsragenital tutulum çocuklukta nadir görülür. Anogenital lezyonlar klasik olarak kaşıntılı ve ağrılı beyaz ya da kırmızı yamalar şeklindeyken, ekstragenital lezyonlar sıklıkla asemptomatik beyaz papül ya da yamalar şeklindedir. Ekstragenital lezyonların en sık yerleştiği alanlar gövde, boyun ve aksilladır. Kızlardaki genital LS lezyonlarının çoğunluğu puberte döneminde spontan gerilerken, çocuklardaki ekstragenital LS lezyonlarının prognozuna ilişkin bilgi sınırlıdır. Burada, ekstragenital LS lezyonunda spontan regresyon görülen 14 yaşında bir kız olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Liken sklerozus, ekstragenital, genital dışı, pediatrik, çocuk


Atiye Oğrum, Pervin Dürer. Spontaneous regression of pediatric extragenital lichen sclerosus: A case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(3): 113-115

Corresponding Author: Atiye Oğrum, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar