Histopathologic Approach to Oral Cavity Lesions [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 133-139 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s2.24  

Histopathologic Approach to Oral Cavity Lesions

Cuyan Demirkesen
Istanbul University Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, Istanbul, Turkey

Diseases of the oral cavity may be either a reflection of system or cutaneous diseases or can be seen as a primary oral lesion. These lesions are inflammatory reactions due to miscellaneous mechanisms, ulceration or erosion, reactive proliferative nodules, precancerous or neoplastic diseases. In this study, microscopic features of the most common diseases, together with their differential diagnosis are discussed. Some of the diseases of the oral cavity have overlapping histopathological findings. In these conditions, ancillary methods such as immunoflourescence or immunohistochemistry can be performed. Deep biopsies from representative areas are essential for proper histopathological diagnosis. Moreover, informing the pathologist about the exact anatomic localization of the biopsy, as well as the clinical findings of the lesion is crucial for a better approach.

Keywords: Oral mucosa, pathology


Oral Mukoza Lezyonlarında Histopatolojik Yaklaşım

Cuyan Demirkesen
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ağız boşluğunun hastalıkları, sistemik veya kutanöz birçok hastalığın mukozal yansıması olabileceği gibi tek başına oral mukoza lezyonları olarak da karşımıza çıkabilir. Bu lezyonlar çeşitli mekanizmalar sonucunda ortaya çıkan inflamatuar değişiklikler, ülserasyon veya erozyon, reaktif proliferatif nodüller, prekanseröz ve neoplastik hastalıklar şeklinde gözlenir. Bu makalede hastalıklardan en sık rastlanılanların mikroskopik özellikleri, ayırıcı tanı yaklaşımlarıyla tartışılmıştır. Bazı hastalıkların mikroskopik özellikleri örtüşebilmektedir. Bu gibi durumlarda immunfloresan ve immunhistokimyasal inceleme gibi yardımcı yöntemler kullanılabilir. Lezyonların karakteristik mikroskopik bulgularını yansıtacak doğru yerlerden, derin biyopsiler almak, patologa lezyonların anatomik lokalizasyonlarını ve klinik özelliklerini bildirmek sağlıklı değerlendirme açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Oral mukoza, patoloji


Cuyan Demirkesen. Histopathologic Approach to Oral Cavity Lesions. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 133-139

Corresponding Author: Cuyan Demirkesen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar