Smart phones and apps application in dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 1-6

Smart phones and apps application in dermatology

Meltem Önder1, Bilge Narin2
1Department Of Skin And Venereal Diseases, Gazi University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey,
2Department Of Journalism, Gazi University, Faculty Of Communication, Ankara, Turkey
3Dermatology And Laser Centers Landau, Kandel, Germany

Mobile phones are a device that is more than just a phone and more than a personel digital assistant.Nowadays a phone is as a powerful handheld computer,camera,video recorder,media player,GPS receiver,MP3 player,radio and as well as a communication tool. Smartphones (mobile phones with advanced computing capability) are rapidly gaining new use with the advent of dowloadable applications known as ‘Apps’. There are a lot of medical apps avaliable.Dermatology themed smartphone apps were provided as reference materials,illustrated databases of common skin conditions for accessing online versions of popular dermatology textbook and journals;dermatology based questionnairs; including disease severity scoring calculators and /or providing automated photo analysers for skin lesions / as an electronic dermoscopy. Most of the apps applications are free of charge and can be easily dowloaded to smartphones. Furthermore the possibility to send and save both text and images by this technology seems perfectly tailored to dermatology.Recently electronic teaching and learning via smartphones are becoming very popular for medical students aswell. However there is relatively little research on medical uses and potential roles of them in dermatology.This article summarizes the curent trends in the ‘smartphone market’ and takes a glance at some dermatology apps ‘which are currently available.

Keywords: Mobile phone, smartphones, Apps, dermatology


Akıllı telefonlar ve mobil uygulamaların (Apps) dermatolojide kullanımı

Meltem Önder1, Bilge Narin2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye,
2Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Ankara, Türkiye
3Dermatoloji Ve Laser Merkezleri Landau, Kandel, Almanya

“Akıllı telefon” olarak adlandırılan yeni cihazlar bir iletişim aracı olmalarının yanı sıra, elde taşınabilen güçlü bir bilgisayar, fotoğraf makinesi, video/ ses kayıt cihazı, mp3 çalar, radyo ve navigasyon özelliği gibi pek çok fonksiyonu da beraberinde taşımaktadır. Bu telefonlara hızlı yüklenebilen ve kısaca “Apps” olarak adlandırılan çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Mobil teknolojilerdeki bu gelişmelere sağlık bilimlerinin hızla adapte olduğu gözlenmektedir. Alana özgü çok sayıda medikal mobil uygulamalar (apps) bulunmaktadır. Birçok app ücretsiz olarak akıllı telefonlara kolayca yüklenebilmektedir. Dermatoloji temalı akıllı telefon aplikasyonları, popüler dermatoloji kitap ve dergilerinin referans materyalleri, dermatolojik hastalıkların görüntülü eğitim bilgileri şeklinde olabildiği gibi dermatolojik anketler, hastalık şiddeti skor ölçekleri veya deri lezyonlarının foto analizine imkan veren elektronik dermatoskopi şeklinde çeşitlilik göstermektedir. İleri teknolojik özellikler gösteren bu cep telefonları aracılığıyla veriler hem saklanabilmekte hem de yollanabilmektedir. Akıllı telefonların tıp öğrencileri ve doktorlar tarafından yaygın biçimde kullanıldığı bilinmekle beraber, bu telefonların dermatoloji alanında olası kullanımı ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu makalede, dermatoloji ile ilişkili bazı mobil uygulamalar (apps) üzerinde durularak; akıllı telefon pazarındaki son eğilimlerin avantaj ve dezavantajları özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, akıllı telefon, apps (mobil uygulamalar), dermatoloji


Meltem Önder, Bilge Narin. Smart phones and apps application in dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 1-6

Corresponding Author: Meltem Önder, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar