A new teledermatology application: store-and-forward method combined with web camera use [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(3): 199-203

A new teledermatology application: store-and-forward method combined with web camera use

Mete Baba1, Deniz Seçkin2, Serhan Kapdağlı1, Aydolu Eryılmaz1

Background and design: In this study, agreement between the results of face-to-face examination and teledermatology
application performed by combined use of store-and-forward method and web cameras was investigated.
Material and method: A hundred patients were included in the study. Patients were examined by two teledermatologists
(A and B) via the teledermatology application in which store and forward method is combined
with web cameras, then were reexamined face-to-face by third dermatologist.
Results: When the results of face-to-face and teledermatology examinations were compared, the diagnostic
agreement value (k) of teledermatolog A was 0.70, whereas that for teledermatologist B was 0.62. About
patient management plans, the agreement value of teledermatolog A was 0.68, whereas that for teledermatologist
B was 0.64.
Conclusion: The use of store-and-forward method combined with web cameras may be a good alternative
for future teledermatology applications.

Keywords: Store-and-forward method, teledermatology, videoconferencing, web camera


Yeni Bir Teledermatoloji Uygulaması: Depola ve Gönder Yönteminin Web Kameralarıyla Birlikte Kullanımı

Mete Baba1, Deniz Seçkin2, Serhan Kapdağlı1, Aydolu Eryılmaz1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Bu çalışmada, depola ve gönder yönteminin web kameralarıyla birlikte kullanıldığı teledermatoloji uygulamaları ile yüz yüze muayene sonuçları arasındaki uyumluluğun araştırılması amaçlandı. Çalışmaya, 100 hasta alındı. Hastalar, önce 2 teledermatolog (A ve B) tarafından depola ve gönder yönteminin web kameralarıyla birlikte kullanıldığı teledermatoloji uygulaması ile, daha sonra da üçüncü bir dermatolog tarafından yüz yüze muayene edildi. Teledermatoloji ve yüz yüze muayene sonuçları karşılaştırıldığında; teledermatolog A’nın tanısal uyumluluk katsayısı (k) 0.70, teledermatolog B’nin ise 0.62 idi. Hastaya yaklaşım planı açısından teledermatolog A’nın uyumluluk katsayısı 0.68 iken, teledermatolog B’nin 0.64 idi. Depola ve gönder yönteminin web kameraları ile birlikte kullanılması, teledermatoloji uygulamaları için gelecekte iyi bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Depola ve gönder yöntemi, teledermatoloji, videokonferans, web kamera


Mete Baba, Deniz Seçkin, Serhan Kapdağlı, Aydolu Eryılmaz. A new teledermatology application: store-and-forward method combined with web camera use. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(3): 199-203


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar