Erosive, Ulcerative, Vesicular, and Bullous Lesions of Oral Mucosa [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 77-85 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s2.15  

Erosive, Ulcerative, Vesicular, and Bullous Lesions of Oral Mucosa

Soner Uzun
Akdeniz University Faculty Of Medicine, Department Of Skin And Venereal Diseases, Oral Medicine Unit, Antalya, Turkey

The erosions and ulcers located on mucous membranes of oral cavity are complaints encountered frequently in our clinical practice which directly affect the life quality of patients. These lesions may be first signs of a disease with high mortality risk or presenting sign of a multisystemic disease or a cancer. Consequently, the erosions or ulcers of oral cavity are important lesions which need careful and detailed clinical evaluations. In this article, it was focused on algorithmic differential diagnosis of the diseases causing oral ulcers.

Keywords: Oral mucosa, erosion, ulcer, bullous lesions


Oral Mukozanın Erozif, Ülseratif, Veziküler ve Büllöz Lezyonları

Soner Uzun
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ağız Hastalıkları Birimi, Antalya, Türkiye

Oral kavite mukozasında gelişen erozif ve ülseratif lezyonlar, hastaların günlük yaşamını ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ve klinik pratikte sıkça karşılaşılan yakınma nedenleridir. Bu lezyonlar, bazen mortalitesi olan önemli bir deri hastalığının öncü bulgusu veya multisistemik bir hastalığın önemli bir belirtisi ya da bir malignitenin işaret bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla erozyon ya da ülserler oral kavitenin dikkatli ve ayrıntılı klinik yaklaşım gerektiren önemli lezyonlarıdır. Bu makalede, oral kavite mukozasında erozyon veya ülsere yol açabilen çok sayıda hastalık içerisinden, günlük pratikte en sık karşılaştıklarımıza tanısal yaklaşımlar, algoritma şemaları yardımıyla aktarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oral mukoza, erozyon, ülser, büllöz lezyonlar


Soner Uzun. Erosive, Ulcerative, Vesicular, and Bullous Lesions of Oral Mucosa. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 77-85

Corresponding Author: Soner Uzun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar