Topical metronidazole in the treatment of seborrheic dermatitis - Placebo controlled a double-blind study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 41-43

Topical metronidazole in the treatment of seborrheic dermatitis - Placebo controlled a double-blind study

Gül Fındık1, Fatma Aydın1, Nilgün Şentürk1, Tayyar Cantürk1, Ahmet Yaşar Turanlı1

Background and design: There is no definitive treatment but topical steroid creams and antifungal agents are commonly used to control seborrhoeic dermatitis. Recently it is suggested that topical metronidazole with its anti-inflamatory effects could be useful in seborrheic dermatitis. In this study we aimed to evaluate the effectiveness of topical 0.75 % metronidazole gel. Material and Method: Forty patients with seborrheic dermatitis were randomly assigned to two treatment groups. Patients in first group were applied topical 0.75 % metronidazole gel and second group placebo (vehicle gel). Lesions were evaluated with the severity score at 2nd-4th-6th-8th weeks. Results: Thirty-three patients completed the study ( 15 patients in the metronidazole group, 18 patients in the placebo group). One patients in the placebo group, five patients in the metronidazole group left the study because of the side effects. There is no statistically significant difference in the severity score between two groups. Conclusion: In the present study we concluded that the effect of the metronidazole % 0.75 gel in the treatment of seborrheic dermatitis was not superior to placebo.

Keywords: Seborrheic dermatitis, treatment, metronidazole


Seboreik Dermatit Tedavisinde Topikal Metronidazol: Plasebo Kontrollü Çift Kör Çalışma

Gül Fındık1, Fatma Aydın1, Nilgün Şentürk1, Tayyar Cantürk1, Ahmet Yaşar Turanlı1
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Seboreik dermatit’in kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte, hastalığın kontrolünde sıklıkla topikal steroid ve antifungal ajanlar kullanılmaktadır. Son zamanlarda topikal metronidazolün antiinflamatuar etkilerinden dolayı tedavide bir seçenek olabileceği görüşü ileri sürülmektedir. Biz de çalışmamızda, seboreik dermatitte topikal
metronidazolun (%0.75) etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Seboreik dermatitli 40 hasta, randomize olarak iki gruba ayrıldı. İlk gruba topikal % 0.75 metronidazol jel ve ikinci gruba da topikal taşıyıcı jel (plasebo) günde iki kez uygulanması önerildi. Lezyonlar şiddet skoru ile 0-2-4-6 ve 8. haftalarda değerlendirildi. Hastaların 33’ü (plasebo grubunda 18, metronidazol grubunda 15 hasta) çalışmayı tamamlayabildi. Çalışmayı tamamlayamayan hastaların 6’sı yan etkiler nedeni ile tedaviyi bıraktı ve bu hastalardan 5’i metronidazol grubunda idi. İki grup arasında 4. hafta ve tedavi sonunda ortalama şiddet skorları arasında fark olmadığı tespit edildi (p>0.001). Bu çalışmada, seboreik dermatit tedavisinde topikal metronidazolun plaseboya bir üstünlüğü olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seboreik dermatit, tedavi, metronidazol


Gül Fındık, Fatma Aydın, Nilgün Şentürk, Tayyar Cantürk, Ahmet Yaşar Turanlı. Topical metronidazole in the treatment of seborrheic dermatitis - Placebo controlled a double-blind study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 41-43


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar