[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(3): 191-193

Psoriasisde serum TNF-a düzeyleri

Berna Şanlı Erdoğan1, Şebnem Aktan1, Süleyman Demir2, Nuran Uz1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Derideki hemen hemen tüm inflamatuar yanıtların seyrinde eksprese olan TNF-a' nın psoriasis patogenezinde de önemli rol oynadığı ve bunun lokal düzeylerinin ve/veya serum düzeylerinin hastalık şiddetiyle ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Çalışmamızda 28 psoriasis hastasında (20 kadın, 8 erkek) ve 28 kontrol olgusunda (17 kadın, 11 erkek) serum TNF-a düzeyleri kemilıminesan yöntemle ölçülerek sonuçlar karşılaştırıldı. Hastalarda serum TNF-a düzeyleri kontrol grubundan yüksekti (p=0,003). Psoriasis alan ve şiddet indeksi ve serum TNF-a düzeyleri arasında ise anlamlı kolerasyon saptanmadı. Sonuç olarak psoriasisde serum TNF-a düzeyleri artmış olsa da bu klinik aktivasyonun bir göstergesi değildir. Ancak TNF-a' nın lokal düzeylerinin incelendiği ileri çalışmalar hastalığın klinik şiddet ve terapatik etkinliğinin değerlendirilmesi açısından yararlı olabilir.Berna Şanlı Erdoğan, Şebnem Aktan, Süleyman Demir, Nuran Uz. Psoriasisde serum TNF-a düzeyleri. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(3): 191-193


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share