Patch testing for allergic contact dermatitis: Three years retrospective results in Tekirdağ [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 129-133 | DOI: 10.4274/turkderm.15689  

Patch testing for allergic contact dermatitis: Three years retrospective results in Tekirdağ

Gamze Erfan, Mehmet Emin Yanık, Şule Kaya, Serkan Kalaycı, Kaan Taşolar, Mustafa Kulaç
Department Of Dermatovenerology, Namık Kemal University, Tekirdag, Turkey

Background and Design: Allergic contact dermatitis is a delayed type hypersensitivity reaction to allergens in individuals who were sensitized with same allergens before. The causative allergens may change in time as well as vary among geographical and population based differences.
Materials and Methods: The characteristics of 169 patients-107 (63.3%) male, 62 (36.7%) female, who patch tested between 2011- 2014 with allergic contact dermatitis diagnosis and test results were retrospectively analysed.
Results: The mean age of all patients who had the most frequent occupation as service sector/house wife (26.6%) were 41.06 years and the mean disease duration of all patients was 19.5 months. The most frequent localization of disease was hands (n: 105,%73) and %50.3 of patients had positivity with at least one allergen. The most frequent seven allergens with positivity were nickel sulfate (n: 50, %29.6), cobalt chloride (n: 23, %13.6), potassium dichromate (n: 22, %13), sesquiterpene lactone mix (n: 18, %10.7), thiuram (n: 10, %5.9), clioquinol mix (n: 10, %5.9) and 4-tert-butilfenol formaldehyde resin (n: 10, %5.9), respectively. On the other hand in all patients there were no positivity with N-Isopropyl-N-phenyl-4-phenylenediamine, epoxy resin, balsam of peru, formaldehyde, quaternium-15, primin, tixocortol-21-pivalate, fragrance mix-2.
Conclusion: In comparison of this study which first reports patch test results of patients in Tekirdağ-a city in Trakya region and other studies that report patch test results of different regions of our country; the mean age of patients of present study were older and there were similar results for occupations and localization of disease in between eastern region and present study. We believe that further studies are needed to specify allergen characteristics of Trakya region using multicenter studies, which include other cities as well.

Keywords: Allergic contact dermatitis, patch test, European standard series


Alerjik kontakt dermatitli olgularda yama testi: Üç yıllık retrospektif Tekirdağ ili sonuçları

Gamze Erfan, Mehmet Emin Yanık, Şule Kaya, Serkan Kalaycı, Kaan Taşolar, Mustafa Kulaç
Namık Kemal Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

Amaç: Alerjik kontakt dermatit daha önce duyarlanmış kişilerde alerjenlerin deriye teması ile ortaya çıkan geç tip bir hipersensitivite reaksiyondur. Neden olabilecek alerjenler zaman içerisinde değişiklik gösterebileceği gibi coğrafi ve toplumsal farklılıklardan da kaynaklanabilir.
Yöntem ve Gereçler: 2011- 2014 yılları arasında alerjik kontakt dermatit tanısı alan 107 (63.3%) erkek, 62 (36.7%) kadın toplam 169 hastanın karakteristik özellikleri ve standart seri yama testi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Yaş ortalaması 41.06 yıl saptanan hastaların ait olduğu meslek grupları en sık hizmet sektörü/ev hanımı (26.6%) olarak belirlendi ve hastalık süreleri ise ortalama 19.5 aydı. En sık el lokalizasyonunda (n: 105,%73) kontakt dermatiti olan hastalarda yama testi yapıldığı saptanırken, en az bir madde ile pozitiflik tüm olguların 50.3%’ünde tespit edildi. En sık pozitiflik gösteren yedi madde sırası ile nikel sülfat (n: 50, %29.6), kobalt klorid (n: 23, %13.6), potasyum dikromat (n: 22, %13), sesquiterpen lakton karışımı (n: 18, %10.7), tiuram (n: 10, %5.9), qinolin karışımı (n: 10, %5.9) ve 4-tert-butilfenol formaldehit reçine (n: 10, %5.9) idi. N-izopropil-n-fenil-4 fenilendiamin, epoksi-reçine, peru balsamı, formaldehit, quaternium-15, primin, tixokortol-21-pivalat, koku karışımı-2 ile hiçbir hastada pozitiflik saptanmadı.
Sonuç: Trakya bölgesinde yer alan Tekirdağ ilinin yama testi verilerinin ilk kez sunulduğu bu çalışma ile ülkemizin diğer bölgelerinde yapılan çalışmalar karşılaştırıldığında hastaların yaş ortalaması daha yüksek olarak tespit edilirken, meslek grubu ve lokalizasyon sıklığı açısından bulgular doğu illerinin verileri ile benzerlik göstermekteydi. Literatürde klinisyenler için Trakya bölgesinin alerjen özelliklerinin belirleneceği her ili kapsayan çok merkezli çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Alerjik kontakt dermatit, yama testi, Avrupa standart seri


Gamze Erfan, Mehmet Emin Yanık, Şule Kaya, Serkan Kalaycı, Kaan Taşolar, Mustafa Kulaç. Patch testing for allergic contact dermatitis: Three years retrospective results in Tekirdağ. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 129-133

Corresponding Author: Gamze Erfan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar