Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Plasma Lipid Peroxidation, Antioxidant Status and Nitric Oxide Levels in Incisional Wound Model [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(1): 11-14

Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Plasma Lipid Peroxidation, Antioxidant Status and Nitric Oxide Levels in Incisional Wound Model

Gamze Serarslan1, Muhammed Enes Altuğ2, Tünay Kontaş3
1Department Of Dermatology,mustafa Kemal University, Faculty Of Medicine,antakya, Turkey
2Department Of Animal Surgery, Mustafa Kemal University, Faculty Of Veterinary, Antakya, Turkey
3Department Of Biochemistry,mustafa Kemal University, Faculty Of Veterinary, Antakya, Turkey

Background and Design: Wound healing is a complex pathophysiologic process involving interplay of several cellular and biochemical processes. Several natural products have been shown to accelerate the healing process in studies. In this study we aimed to determine the efficacy of caffeic acid phenethyl ester (CAPE), which is an extract of honeybee propolis on wound healing in rats. MATERIALS-METHODS: Fourty male Wistar albino rats were divided into two groups as treatment (n=20) and control (n=20) group. A linear full thickness incision was performed on the back of each rat and sutured. After incision, during the study period CAPE was administered to the treatment group and saline was administered to the control group every day. Bloods of 5 animals from each group were collected on the experiment days of 1st, 3rd, 7th and 14th for biochemical analysis. RESULTS: A significant increase in glutathione and nitric oxide levels and a significant decrease in malondialdehyde levels and superoxide dismutase activities in CAPE group were detected when compared to the control group. CONCLUSION: In the study it determined that CAPE showed an antioxidant effect on wound healing and suppressed lipid peroxidation. In conclusion, because of these properties, CAPE may be useful in wound healing.

Keywords: Caffeic acid phenethyl ester, wound healing, antioxidant status, lipid peroxidation


Kafeik Asid Fenetil Ester'in İnsizyonel Yara Modelinde Plazma Lipid Peroksidasyonu, Antioksidan Durum ve Nitrik Oksit Seviyesi Üzerine Etkisi

Gamze Serarslan1, Muhammed Enes Altuğ2, Tünay Kontaş3
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Antakya, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,cerrahi Anabilim Dalı, Antakya, Türkiye
3Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,biyokimya Anabilim Dalı, Antakya, Türkiye

AMAÇ: Yara iyileşmesi, çeşitli hücresel ve biyokimyasal olayların karşılıklı etkileşim içinde olduğu karmaşık patofizyolojik bir süreçtir. Yapılan çalışmalarda çeşitli doğal ürünlerin iyileşme sürecini hızlandırdığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, balarısı propolisinin bir ekstresi olan kafeik asid fenetil esterin (KAFE) ratlarda yara iyileşmesi üzerine olan etkisini tespit etmeyi amaçladık. GEREÇ-YÖNTEM: Kırk adet erkek “Wistar” albino rat tedavi (n=20) ve kontrol (n=20) grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her bir ratın sırtına tam kalınlıkta lineer insizyon oluşturularak sütüre edildi. İnsizyon sonrası, çalışma süresi boyunca tedavi grubuna KAFE, kontrol grubuna serum fizyolojik her gün verildi. Biyokimyasal analiz için çalışmanın 1., 3., 7. ve 14. günlerinde her gruptan 5'er hayvanın kanları alındı. BULGULAR: KAFE uygulanan grupta glutatyon ve nitrik oksid düzeylerinde anlamlı bir artış, malondialdehid düzeyi ve süperoksid dismutaz aktivitesinde ise kontrole göre anlamlı bir azalma tespit edildi. YORUM: Çalışmada, KAFE'nin yara iyileşmesi üzerine antioksidan etki gösterdiği ve lipid peroksidasyonunu baskıladığı saptandı. Sonuç olarak, KAFE, bu özellikleri nedeni ile yara iyileşmesinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kafeik asid fenetil ester, yara iyileşmesi, antioksidan durum, lipid peroksidasyonu


Gamze Serarslan, Muhammed Enes Altuğ, Tünay Kontaş. Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Plasma Lipid Peroxidation, Antioxidant Status and Nitric Oxide Levels in Incisional Wound Model. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(1): 11-14

Corresponding Author: Gamze Serarslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar