nm23 expression in primary cutaneous malignant melanomas [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(3): 178-181

nm23 expression in primary cutaneous malignant melanomas

Şule Özsoy, İrem Paker, Selda Seçkin
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

Background and Design: We investigated the correlation between nm23 and tumor depth in primary cutaneous
malignant melanomas (PCMM).
Materials and Methods: Sixteen cases in sun-exposed areas and 10 cases in nonexposed areas were included
into the study. Clark Levels (CL) were determined to evaluate tumor depth. Immunohistochemically
more than 10% of cytoplasmic staining by nm23 was assessed in a semiquantitative fashion. The extent of
staining was estimated as (+), (++), (+++), the intensity of staining was graded as (+), (++), (+++).
Results: There were totally 6 PCMM cases with low Clark level (CL I, II, III). The extent of nm23 staining
was as follows: in 4 cases (+++), in 1 case (++) and in 1 case (+). The intensity of staining was in 5 cases
(+++), in 1 case (++). There were 20 PCMM cases with high CL (CL IV, V). The extent of nm23 staining
was as follows; in 15 cases (+++), in 2 cases (++), there was no staining in 3 cases. The intensity of staining
was (+++) in 6 cases, (+) in 5 cases, (-) in 3 cases. No significant difference regarding the nm 23 positivity
was observed in PCMM in sun exposed areas and nonexposed areas.
Conclusion: In all of the cases with low CL there was nm23 staining. This finding suggests tumor suppressor
potential of nm23. But the number of cases with high CL that weren't stained by nm23 was fewer on
the contrary of the expected. We thougt that nm23 expression may not be related to the depth of tumor invasion.
Besides the fewer expression of the nm23 in PKMM in sun exposed areas may suggest the more
aggressive behaviour in those tumors.

Keywords: nm23, malignant melanoma, prognosis


Primer Kutanöz Malin Melanomlarda nm23 Ekspresyonu

Şule Özsoy, İrem Paker, Selda Seçkin
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

Primer kutanöz malin melanomlarda (PKMM) nm23 ekspresyonu ile tümör derinliği arasında ilişki olup olmadığını araştırmak üzere çalışmaya 16 sı güneş gören 10 u güneş görmeyen alanda saptanan 26 PKMM olgusu incelendi. Tümör derinliği Clark Level (CL) ile belirlendi. İmmünhistokimyasal olarak nm23 ile tümör hücrelerinde %10 dan fazla sitoplazmik boyanma semikantitatif olarak yaygınlık (+,++,+++) ve yoğunluğuna (+,++,+++) göre değerlendirildi. CL ı düşük olan (CL I, II, III) toplam 6 PKMM olgusunda; nm23 boyanma yaygınlığı 4 olguda (+++), 1 olguda (++), 1 olguda (+) idi, boyanma yoğunluğu ise 5 olguda (+++), 1 olguda (++) idi. CL ı yüksek olan (CL IV, V) toplam 20 PKMM olgusu vardı. nm23 boyanma yaygınlığı 15 olguda (+++), 2 olguda (++) iken, 3 olguda boyanma gözlenmedi. Boyanma yoğunluğu 6 olguda (+++), 6 olguda (++), 5 olguda (+), 3 olguda (-) idi. Güneş gören ve görmeyen alanlardaki PKMM larda nm23 pozitivitesinde anlamlı fark saptanmadı. CL ı düşük olguların tamamında nm23 ile boyanma izlenmesi nm23 ün tümor süpresör etkisini düşündürmektedir ancak CL ı yüksek olguların beklenenin aksine, nispeten daha azında boyanma olmaması nm23 ekspresyonunun tümör invazyon derinliğiyle ilişkili olmayabileceğini akla getirmektedir. Ayrıca güneş gören alanlarda CL ı yüksek PKMM olgularında nm23 ekspresyonunun daha az bulunması, bu alanlarda görülen PKMM ların daha agresif olabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: nm23, malin melanom, prognoz


Şule Özsoy, İrem Paker, Selda Seçkin. nm23 expression in primary cutaneous malignant melanomas. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(3): 178-181

Corresponding Author: Şule Özsoy


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar