Omalizumab and treatment-resistant chronic spontaneous urticaria [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(3): 180-183 | DOI: 10.4274/turkderm.22587  

Omalizumab and treatment-resistant chronic spontaneous urticaria

Aynur Akyol, Ayşe Öktem, Bengü Nisa Akay, Nihal Kundakçı, Ayşe Boyvat
Department Of Dermatology, Ankara University, Turkey

Background and Design: Humanized monoclonal antibody omalizumab was developed for the treatment of moderate-to-severe asthma. However, recently, reports on the successful use of omalizumab in the treatment of resistant chronic urticaria are increasing in the literature.
Materials and Methods: We retrospectively evaluated treatment response, adverse effects and duration of remission in 13 chronic spontaneous urticaria patients treated with omalizumab between May 2010 and January 2014.
Results: In ten of the thirteen patients treated with omalizumab, urticarial lesions were suppressed and no side effects were observed.
Conclusion: Our observations support the findings in the literature indicating that omalizumab is an effective and safe option in the management of treatment-resistant chronic urticaria.

Keywords: Chronic spontaneous urticaria, chronic urticaria, omalizumab, anti-IgE, treatment


Omalizumab ve tedaviye dirençli kronik spontan ürtiker tedavisindeki yeri

Aynur Akyol, Ayşe Öktem, Bengü Nisa Akay, Nihal Kundakçı, Ayşe Boyvat
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Orta ve şiddetli astım hastalarının tedavisi için geliştirilmiş olan humanize monoklonal antikor yapıdaki omalizumabın tedaviye dirençli ürtikerde başarılı kullanımına dair bildirimler artmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Mayıs 2010-Ocak 2014 yılları arasında omalizumab tedavisi alan tedavilere dirençli 13 kronik spontan ürtikerli olgunun tedavi yanıtları, tedaviye bağlı yan etkiler ve tedavi sonrası hastalıksız geçen süre retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Omalizumab tedavisi verilen 13 kronik spontan ürtiker hastasının 10'unda ürtikeryal lezyon çıkışı belirgin olarak baskılanmış olup yan etki izlenmemiştir.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları tedaviye dirençli kronik ürtikerde omalizumabın etkili ve güvenli bir tedavi olduğu yönündeki literatür bilgilerini destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Kronik spontan ürtiker, kronik ürtiker, omalizumab, anti-IgE, tedavi


Aynur Akyol, Ayşe Öktem, Bengü Nisa Akay, Nihal Kundakçı, Ayşe Boyvat. Omalizumab and treatment-resistant chronic spontaneous urticaria. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(3): 180-183

Corresponding Author: Ayşe Öktem, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar