Subcorneal pustular dermatosis “Sneddon-Wilkinson disease”: A case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(1): 21-23 | DOI: 10.4274/turkderm.22755  

Subcorneal pustular dermatosis “Sneddon-Wilkinson disease”: A case report

Aslı Şahin1, Emine Yalçın Edgüer2, Hesna Müzeyyen Astarcı3, Hatice Meral Ekşioğlu2
1Abant Izzet Baysal University, Izzet Baysal Training And Investigation Hospital, Dermatology Department, Bolu
2Ankara Training And Investigation Hospital, Dermatology Department, Ankara
3Abant Izzet Baysal University Medical Faculty, Pathology Department, Bolu

Subcorneal pustular dermatosis (SPD), first described by Sneddon and Wilkinson in 1956, is rare, chronic, and relapsing dermatosis. Mostly, it affects women aged 40-50-years. It is characterized by grouped, annular, circinate, serpiginous, and sterile pustules on normal or erythematous ground. Lesions tend to involve intertriginous areas, the trunk, and extremities symmetrically. The etiology is not known; it has been suggested that it is a reactive neutrophilic dermatosis. In this report, we present a 71-year-old female who presented with lesions involving mostly intertriginous areas and received the clinical and histopathological diagnosis of SPD based on direct immunofluorescence assay. The patient was treated successfully with topical mupirocin 2% pomade, 1% blue de metylene, and oral macrolid 1 gr/day while being investigated for gammopathy and myeloproliferative diseases and waiting for biopsy results. After the biopsy results were obtained, the treatment of the patient continued with clobetasol 17-propionate 0.05%, colchium dispert 2x0.5 mg and dapsone 100 mg/day. The case was evaluated in the light of the relevant literature.

Keywords: Subcorneal pustular dermatosis, Sneddon-Wilkinson disease, neutrophilic dermatosis


Subkorneal püstüler dermatoz “Sneddon-Wilkinson hastalığı”: Bir olgu sunumu

Aslı Şahin1, Emine Yalçın Edgüer2, Hesna Müzeyyen Astarcı3, Hatice Meral Ekşioğlu2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, Bolu
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, Ankara
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bolu

İlk kez 1956'da Sneddon ve Wilkinson tarafından tanımlanan subkorneal püstüler dermatoz (SPD), nadir, kronik, tekrarlayıcı seyirli bir dermatozdur. Sıklıkla kadınlarda ve 40-50 yaşlarda izlenir. Normal veya eritemli zeminde gruplar halinde ortaya çıkan, anüler, sirsine, serpijinöz, steril püstüllerle karakterizedir. Lezyonlar intertrijinöz alanlar, gövde ve ekstremitelerde simetrik yerleşme eğilimindedir. Etiyolojisi bilinmeyen hastalığın reaktif nötrofilik dermatoz olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, daha çok intertrijinöz yerleşimli lezyonlar şikayetiyle polikliniğimize başvuran; klinik, histopatoloji ve direkt immünfloresan inceleme sonucunda SPD tanısı konan, gamapati ve miyeloproliferatif hastalık yönünden tetkik edilip, biyopsi sonuçları beklenirken topikal mupirosin %2 merhem, %1 metilen mavisi ile 2x1 haricen boyama ve ampirik olarak oral makrolid 1 gr/gün ile tedavi edilip, biyopsi sonucu sonrasında %0,05 klobetazol-17 propiyonat, kolşisin 2x0,5 mg, dapson 100 mg/gün ile tedaviye devam ettiğimiz 71 yaşındaki bir kadın olgu literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Subkorneal püstüler dermatoz, Sneddon-Wilkinson hastalığı, nötrofilik dermatozlar


Aslı Şahin, Emine Yalçın Edgüer, Hesna Müzeyyen Astarcı, Hatice Meral Ekşioğlu. Subcorneal pustular dermatosis “Sneddon-Wilkinson disease”: A case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(1): 21-23

Corresponding Author: Aslı Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar