[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(3): 194-198

Düzce ve bolu' da 13-19 yaş grubu geçlerde deri hastalıkları-retrospektif bir ön çalışma

Ayşe Kavak1, Ali Haydar Parlak1, İlker Aydoğan1, Hüseyin Anul1, Nuray Yeşildal2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Bu çalışmada Düzce ve Bolu' da 13-19 yaş grubu gençlerde, hastalıkların poliklinik başvuru sıklığı retrospektif olarak araştırıldı. çalışmaya 1001 hasta alındı. tüm kayıtlar içinde sıklığın %1 ve üzerinde olduğu hastalıklar, ayrıca her iki cinsiyette en sık görülen 5 deri hastalığı değerlendirmeye alındı. 13-19 yaş grubunda, en sık akne vulgaris (%22,4) saptandı. Bu yaş grubunda kontakt dermatit (%6,6) , böcek ısırığı (%3,8), seboreik dermatit (%3,6), scabies (%3,3), psoriasis (%2,9), tinea pedis (%2,6) ve tinea versikolor (%2,5) yaygın görülen hastalıklar arasında idi. Akne vulgaris kız (%21,7) ve erkek (%23,5) hastalarda en sık görülen dermatoz idi. Sonuçta, spesifik yaş gruplarına göre yapılan çalışmalar ile dermatolojik hastalık dağılımının saptanmasına katkıda bulunacağı düşünüldü.Ayşe Kavak, Ali Haydar Parlak, İlker Aydoğan, Hüseyin Anul, Nuray Yeşildal. Düzce ve bolu' da 13-19 yaş grubu geçlerde deri hastalıkları-retrospektif bir ön çalışma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(3): 194-198


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share