Angina bullosa haemorrhagica-a report of two cases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 75-77

Angina bullosa haemorrhagica-a report of two cases

Mehmet Karakaş1, Ayşe Akman1, Murat Durdu1, Aydın Yücel1, Mete Baba2, Seydo Homan1, Y. Gül Denli1, Hamdi R. Memişoğlu1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı

ABH is a benign phenomenon that is characterized by acute blood-filled blisters of the oral mucosa. The lesions are usually recurrent, that heal without scarring. ABH is predominantly a localized disorder of middleaged or elderly patients. The cause may be a multifactorial phenomena, but trauma seems to be the major provoking factor and long term use of steroid inhalers has also been implicated in the disease. We report
two patients with recurrent oral blood blisters, who have chronic obstructive airway disease. A 78-year-old male patient has also hypertension, atherosclerotic heart disease and hyperglycemia. A 40-year-old male other patient has used steroid inhalers for 6 years. Although this is a benign condition, it may result in acute airway obstruction. Therefore dermatologists should be aware of ABH.

Keywords: Oral, haemorrhagic, blister


Anjina Bülloza Hemorajikalı İki Olgu

Mehmet Karakaş1, Ayşe Akman1, Murat Durdu1, Aydın Yücel1, Mete Baba2, Seydo Homan1, Y. Gül Denli1, Hamdi R. Memişoğlu1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Anjina bülloza hemorajika (ABH) oral mukozada gelişen hemorajik büllerle karakterize selim, akut bir tablodur. Lezyonlar genellikle tekrarlayıcı karekterde olup skar bırakmadan iyileşirler. ABH genellikle orta yaş veya yaşlı hastalarda görülen bir hastalıktır. Oluşumunda birçok faktör sorumlu tutulmaktadır, ancak travmanın temel
provake edici faktör olduğu ve uzun süre inhaler steroid kullanımının hastalığı olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. Biz kronik obstrüktif akciğer hastalığına sahip rekürran oral hemorajik bülleri olan iki hasta sunuyoruz: Hipertansiyonu, aterosklerotik kalp hastalığı ve hiperglisemisi olan 78 yaşında bir erkek hasta ve altı yıldır inhaler steroid kullanan 40 yaşında erkek hasta. Selim olan bu hastalık hava yolunda akut obstrüksiyonla sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle dermatologlar ABH’dan haberdar olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Oral, hemorajik, bül


Mehmet Karakaş, Ayşe Akman, Murat Durdu, Aydın Yücel, Mete Baba, Seydo Homan, Y. Gül Denli, Hamdi R. Memişoğlu. Angina bullosa haemorrhagica-a report of two cases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 75-77

Corresponding Author: Mehmet Karakaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar