Does topical isotretinoin exposure during pregnancy increase the risk of congenital malformations? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 92-94 | DOI: 10.4274/turkderm.24572  

Does topical isotretinoin exposure during pregnancy increase the risk of congenital malformations?

İsmail Yılmaz1, Yusuf Cem Kaplan2, Barış Karadaş2, Tijen Kaya Temiz2, Şemsettin Karaca3
1Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Pharmacology, Izmir Katip Celebi University Teratology Information Service, Izmir, Turkey
2Izmir Katip Celebi University School of Medicine, Izmir Katip Celebi University Teratology Information Service, Izmir, Turkey
3Izmir Katip Celebi University School of Medicine, Department of Dermatology, Izmir, Turkey

A 34-year-old patient learned that she was 7 weeks pregnant while she was using topical isotretinoin + erythromycin gel for acne treatment and referred to Izmir Katip Celebi University Teratology Information Service for information regarding the risk of teratogenicity. Systemic use of isotretinoin is well-known for its teratogenic effects and case reports suggesting possible teratogenic effects regarding topical exposure to retinoids in pregnancy exist in the literature. However, findings reported in four prospective controlled studies do not suggest an increased congenital malformation risk in case of inadvertent exposure during pregnancy. This manuscript aims to give a summary and evaluation of available data for counseling pregnant patients regarding the possible teratogenic risk of inadvertent topical isotretinoin exposure during pregnancy. It also aims to emphasize the importance of increasing communication between pregnant patients, clinicians and teratology information services for the benefit of mother and unborn.

Keywords: Topical isotretinoin, retinoids, teratology information service, pregnancy, congenital malformations


Gebelikte topikal isotretinoin maruziyeti konjenital malformasyon riskini arttırır mı?

İsmail Yılmaz1, Yusuf Cem Kaplan2, Barış Karadaş2, Tijen Kaya Temiz2, Şemsettin Karaca3
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Farmakoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Terafar-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Teratojenite Bilgi, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir, Türkiye
3İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Akne tedavisi nedeniyle kendisine reçete edilen topikal isotretinoin + eritromisin kullanırken 7 haftalık gebe olduğunu öğrenen 34 yaşındaki hasta, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi'ne başvurmuştur. Sistemik kullanımı yüksek derecede teratojen olduğu bilinen isotretinoinin, topikal maruziyet durumunda olası teratojenik etkileriyle ilgili görülen belirsizliğin anne adayları, dermatoloji ve kadın doğum hekimleri açısından dikkat çekilmesi gereken önemli bir boşluk olduğunu düşünmekteyiz. Geçmişte az sayıda teratojenite bildirilen sporadik olgular olsa da, prospektif kontrollü çalışmalardan elde edilen bulgular, gebelik esnasında bilmeden topikal retinoide maruz kalmanın konjenital malformasyon riskini belirgin ölçüde artırmadığı yönündedir. Buradan hareketle, konuyla ilgili yapılmış çalışmaları özetleyip bu hastalarda klinik yaklaşımın nasıl olması gerektiğini belirterek, konunun paydaşları ile Teratojenite Bilgi Servisleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin faydalı olacağını vurgulamak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Topikal isotretinoin, retinoid, teratojenite bilgi servisi, gebelik, konjenital malformasyon


İsmail Yılmaz, Yusuf Cem Kaplan, Barış Karadaş, Tijen Kaya Temiz, Şemsettin Karaca. Does topical isotretinoin exposure during pregnancy increase the risk of congenital malformations?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 92-94

Corresponding Author: İsmail Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar