Atopic Dermatitis in Children [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 90-98 | DOI: 10.4274/turkderm.45.s16  

Atopic Dermatitis in Children

Oktay Taşkapan
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Atopic dermatitis (AD) is one of the most common skin disorders with an increasing prevalance, affecting %10-20 of young children. It is a chronically relapsing, pruritic inflammatory disease commonly associated with inhalant and food allergies. This article summarizes the epidemiology, risk factors, clinical findings, diagnostic criteria, differential diagnoses and therapeutic approaches of AD in infantile and childhood period in the light of the recent scientific data.

Keywords: Atopic dermatitis, pediatric atopic dermatitis, eczema, diagnosis, differential diagnosis, treatment


Çocuklarda Atopik Dermatit

Oktay Taşkapan
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Atopik dermatit (AD), prevalansı giderek artan, küçük çocukların %10-20’sini etkileyen ve en sık görülen deri hastalıklarından biridir. Hastalık, sıklıkla solunum yolu ve besin allerjileriyle birliktelik gösterir; kaşıntılı, sık nüks eden, kronik inflamatuar bir nitelik taşır. Bu yazıda infantil ve çocukluk dönemindeki AD’nin epidemiyolojisi, gelişimindeki risk etmenleri, klinik bulguları, tanı ölçütleri, ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımları, güncel bilimsel verilerin ışığında özetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, pediatrik atopik dermatit, ekzema, tanı, ayırıcı tanı, tedavi


Oktay Taşkapan. Atopic Dermatitis in Children. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 90-98

Corresponding Author: Oktay Taşkapan


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar