Complementary and Alternative Medicine and Dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 62-66 | DOI: 10.4274/Turkderm.26214  

Complementary and Alternative Medicine and Dermatology

Bilal Doğan, Özlem Karabudak Abuaf, Ercan Karabacak
Gulhane Military Medical Academy, Hayadarpaşa Teaching Hospital, Department Of Dermatovenereology, Istanbul, Turkey

Alternative medicine is defined as the methods used independently or instead of conventional medicine, but the complementary medicine is mainly used to describe methods used in conjunction with or to comlement the conventional medical therapies.It is known by many of dermatologists that a lot of patients with dermatological problems try to use complementary and alternative medical methods because of having no cure with the conventional medical treatments. Complementary and alternative medical condition in our country was analysed and the recipe suggestions were discussed in this review.

Keywords: Complementary medicine, alternative medicine, CAM, dermatology


Tamamlayıcı/Alternatif Tıp ve Dermatoloji

Bilal Doğan, Özlem Karabudak Abuaf, Ercan Karabacak
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hayadarpaşa Eğitim Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Alternatif tıp genellikle bağımsız ya da konvansiyonel tedavi yerine kullanılan yöntemleri ifade ederken, tamamlayıcı tıp ise temel olarak konvansiyonel tedaviye eşlik eden ya da onu tamamlayan yöntemler olarak tarif edilir. Kronik olup emosyonel olarak da hastayı oldukça yıpratan çok sayıda deri hastalığının konvansiyonel yöntemlerle tedavi edilememesi nedeniyle birçok hastanın bu yöntemler dışında tamamlayıcı ya da alternatif tedavileri denediği birçok dermatolog tarafından bilinmektedir. Bu derlemede ülkemizdeki tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ile ilgili durum incelenmiş ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tıp, alternatif tıp, TAT, dermatoloji


Bilal Doğan, Özlem Karabudak Abuaf, Ercan Karabacak. Complementary and Alternative Medicine and Dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 62-66

Corresponding Author: Bilal Doğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar