Topical immunotherapy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 22-36

Topical immunotherapy

Dilek Bayramgürler1, Evren Odyakmaz1, Rebiay Apaydın1

The use of immunotherapeutic agents in dermatology has been increasing. Potential serious side effects of these drugs when used with systemic route have limited their use. Recently, topical application of these drugs has been evaluated, new agents have been developed in order to reduce adverse effects and to increase benefit to risk ratio. In this article, general application, mechanism of action, metabolism and adverse effects of topical immunotherapeutic agents used in dermatology have been reviewed.

Keywords: Topical, immunosuppressive, immunomodulatory, cytotoxic


Topikal İmmunoterapi

Dilek Bayramgürler1, Evren Odyakmaz1, Rebiay Apaydın1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Dermatolojide immunoterapötik ajanların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Sistemik yoldan kullanıldıklarında bir çok potansiyel ciddi yan etkilere sahip olmaları bu ajanların kullanımlarını sınırlandırmaktadır. Son zamanlarda bu ilaçların topikal kullanımları değerlendirilmiş, yan etkileri azaltmak ve yarar zarar oranını arttırmak amacıyla yeni ajanlar geliştirilmiştir. Bu makalede dermatolojide kullanılan topikal immunoterapötik ilaçların genel kullanım alanları, etki mekanizmaları, metabolizmaları ve yan etkileri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Topikal, immunsupresif, immunmodulatuar, sitotoksik


Dilek Bayramgürler, Evren Odyakmaz, Rebiay Apaydın. Topical immunotherapy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 22-36


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar