What is your diagnosis? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 177-178

What is your diagnosis?

Emine Ünal1, Müzeyyen Gönül2, Ülker Gül2, Seray Çakmak2, Arzu Kılıç2, Derya Yayla2, Işıl Deniz Oğuz2, Sezer Kulacoğlu3
1Dermatology Clinic, Ankara Yenimahalle State Hospital, Ankara, Turkey
2Dermatology Clinic, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Pathology Clinic, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Anjiyoma Serpijinozum (AS) papiller dermiste kapiller dilatasyon ve proliferasyonların izlendiği nadir görülen vasküler nevoid bir hastalıktır. Deri lezyonları asemptomatik, grube, kırmızıdan mora değişen renklerde görülen noktasal maküllerden oluşan yamalardır. Klasik olarak çocuklukta başlar ve kadınlarda daha sık görülür. Tipik olarak alt ekstremiteleri etkiler. Çoğu olgu sporadiktir ancak otozomal dominant kalıtım da bildirilmiştir. Histopatolojik incelemede papiller dermiste tek veya yaygın grube genişlemiş kapillerler görülür. 20 yaşında kadın hasta sol kolda beş yıldır var olan kırmızı lekeler şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenesinde sol önkolda eritemli makül ve yamalar tespit edildi. Klinik ve histopatolojik bulgulara dayanarak olguya AS tanısı konuldu. Bu hastalığın vaskülit ve diğer bazı vasküler hastalıklardan ayrılması gerekir. Bu nedenle, bu yazıda bir AS olgusu sunulması amaçlanmış ve ilişkili literatür gözden geçirilmiştir.

Keywords: Deri hastalıkları, vasküler, dermis


Tanınız nedir?

Emine Ünal1, Müzeyyen Gönül2, Ülker Gül2, Seray Çakmak2, Arzu Kılıç2, Derya Yayla2, Işıl Deniz Oğuz2, Sezer Kulacoğlu3
1Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Anjiyoma Serpijinozum (AS) papiller dermiste kapiller dilatasyon ve proliferasyonların izlendiği nadir görülen vasküler nevoid bir hastalıktır. Deri lezyonları asemptomatik, grube, kırmızıdan mora değişen renklerde görülen noktasal maküllerden oluşan yamalardır. Klasik olarak çocuklukta başlar ve kadınlarda daha sık görülür. Tipik olarak alt ekstremiteleri etkiler. Çoğu olgu sporadiktir ancak otozomal dominant kalıtım da bildirilmiştir. Histopatolojik incelemede papiller dermiste tek veya yaygın grube genişlemiş kapillerler görülür. 20 yaşında kadın hasta sol kolda beş yıldır var olan kırmızı lekeler şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenesinde sol önkolda eritemli makül ve yamalar tespit edildi. Klinik ve histopatolojik bulgulara dayanarak olguya AS tanısı konuldu. Bu hastalığın vaskülit ve diğer bazı vasküler hastalıklardan ayrılması gerekir. Bu nedenle, bu yazıda bir AS olgusu sunulması amaçlanmış ve ilişkili literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deri hastalıkları, vasküler, dermis


Emine Ünal, Müzeyyen Gönül, Ülker Gül, Seray Çakmak, Arzu Kılıç, Derya Yayla, Işıl Deniz Oğuz, Sezer Kulacoğlu. What is your diagnosis?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 177-178

Corresponding Author: Emine Ünal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar