Coexistence of nevus flammeus and nevus depigmentosus: Is it a new subtype of phakomatosis pigmentovascularis? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 167-168 | DOI: 10.4274/turkderm.33497  

Coexistence of nevus flammeus and nevus depigmentosus: Is it a new subtype of phakomatosis pigmentovascularis?

Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Handan Bilen, Mustafa Atasoy
Department Of Dermatology, Atatürk University, Erzurum, Turkey

Phakomatosis pigmentovascularis is a rare genodermatosis characterized by combination of vascular malformations and pigmented nevi. There are numerous subtypes of phakomatosis pigmentovascularis and various classifications have been proposed in the literature. Nevus depigmentosus and dermatomal nevus flammeus were detected in 7 months old baby girl who suffer from birthmark on face and body. Only one case was found to be present with a similar clinical in the literature. We have reported this case because we think it is may be defined as a new type of phakomatosis pigmentovascularis

Keywords: Phakomatosis pigmentovascularis, nevus depigmentosus, nevus flammeus


Nevüs flammeus ve nevüs depigmentozus birlikteliği: Yeni bir fakomatozis pigmentovaskülaris tipi mi?

Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Handan Bilen, Mustafa Atasoy
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Fakomatozis pigmentovaskülaris; vasküler malformasyonlar ve pigmente nevüslerin kombinasyonuyla karakterize nadir görülen bir genodermatozdur. Fakomatozis pigmentovaskülarisin çok sayıda alt tipi vardır ve literatürde çeşitli sınıflandırmalar önerilmiştir. Yüzde ve vücutta doğum lekesi şikâyeti ile kliniğimize başvuran 7 aylık kız çocuğunda, Nevüs depigmentozus ve yüzde dermatomal yerleşim gösteren Nevus flammeus tespit edildi. Literatür taramasında sadece bir vakanın benzer bir klinik ile prezente olduğu görüldü. Yeni bir fakomatozis pigmentovaskülaris alt tipi olarak tanımlanabileceğini düşündüğümüz olgumuzu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Fakomatozis pigmentovaskülaris, nevus depigmentozus, nevüs flammeus


Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Handan Bilen, Mustafa Atasoy. Coexistence of nevus flammeus and nevus depigmentosus: Is it a new subtype of phakomatosis pigmentovascularis?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 167-168

Corresponding Author: Okan Kızılyel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar