Hair loss related to primary psychiatric disorders [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 52-55

Hair loss related to primary psychiatric disorders

Emine Çığıl Fettahoğlu
Child and Adolescent Mental Health and Department of Medicine, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

Scalp hair has greater social and psychological importance than its' biological significance. In the hair disorder consultation services there are lots of patients who are often considered as "difficult" or "problematic", because of their biopsychosocial problems. When it’s considered that the hair loss patients refer to the dermatology clinics in the first step, we can understand the importance of the awareness of the clinicians about the causal and/or consequential relationship between hair diseases and the psychological problems. In this paper, hair loss diseases that are related to primary psychiatric disorders are reviewed.

Keywords: Hair loss, primary psychiatric diseases, body dysmorphic disorder, trichotillomania, trichoteiromania, trichotemnomania


Primer psikiyatrik bozukluklarla ilişkili saç kayıpları

Emine Çığıl Fettahoğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Saçın sosyal ve psikolojik önemi biyolojik öneminden çoktur. Saç hastalıkları polikliniklerine başvuran hastalarda, onların zor veya sorunlu olarak tanımlanmalarına neden olan biyopsikososyal bozukluklara sık rastlanır. Saç kaybı yakınması olan hastaların ilk olarak dermatoloji polikliklerine başvurdukları düşünüldüğünde, saç hastalıkları ve ruhsal sorunlar arasındaki nedensel ve/veya sonuçsal ilişki hakkında klinisyenlerin farkındalıklarının ne denli önemli olduğu ortaya çıkar. Bu yazıda primer psikiyatrik bozukluklarla ilişkili saç kayıpları gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Saç kaybı, primer psikiyatrik bozukluk, beden dismorfik bozukluğu, trikotillomani, trikoteiromani, trikotemnomani


Emine Çığıl Fettahoğlu. Hair loss related to primary psychiatric disorders. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 52-55

Corresponding Author: Emine Çığıl Fettahoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar